Referat fra styremøte 23. august 2022

Møtt: Marie, Tina, Tone, Elin, Christine, Ole, Mika.
Ikke møtt: Sara, Siw, Vibeke.


Sak 4/22: Valg av referent:
Marie.
Ikke sendt ut postliste på forhånd.


Sak 3/22 Godkjenne referat 10.08.22:
Godkjent.


Sak 2/22 Økonomi:
5000 kr er sendt til landslaget for juniorhandling.


Sak 5/22 JUN-nytt:
Adobe er på plass. De nye redaktørene får ta den tiden de trenger med å komme seg på
plass etter oppstart.


Sak 9/22 Utstillingskomite:
Ønsker gjerne folk til en utstillingskomite, da fjorårets komite-person er ferdig med jobben.
Trenger frivillige som har lyst til å gjøre neste års spesial (og jubileum) til noe spennende.


Sak 12/22 Nettsida:
Må få ut tidligere referat.


Sak 11/22 Oslo Dog Show:
Søker etter frivillige som kan ha lyst til å stå på stand og representere rasene våre på denne
store messen.
Styremedlem har mulighet til å være behjelpelig med å frakte utstyr til messeplassen i
Lillestrøm.


Sak 8/22 NM-Blodspor:
Avholdes til helga, og ligger bra an med overskudd. Er jobbet for over lengre tid og Vibeke
må få en stor takk og liten anerkjennelse for jobben som er lagt ned i dette.

Neste styremøte er 13 september 2022 kl 20.00.