Referat fra styremøte 23. februar 2021

Referat fra styremøte i JUN 23.02.2021

Til stede: Vibeke, Mika, Ole, Solvor, Rosanna og Thea

Forfall: Inger og Geir

Møtet behandlet kun saker knyttet til hjemmeside og Spesialen.

Sak 6/21: Valg av referent: Thea

Sak 7/21: Referat fra møtet den 09.02.2021 ble godkjent.

Sak 26/19: Klubbens hjemmeside (videreført)

Det nærmer seg fristen for at den gamle hjemmesiden stenges, og styret jobber nå med å flytte det siste vi ønsker å ha med på ny side. Noen eldre artikler er på vei over til ny side, men er ikke offentliggjort enda. Utover det begynner vi å føles oss à jour, og det vi ønsker å ha med videre er overført. Finjustering på ny side tar vi etter hvert. Handlingsplanen må oppdateres på den nye siden.

Sak 24/20: Japanspesialen (videreført)

Utstillingskomiteen har kommet med forslag til dommerliste med dommere bosatt i Norge for Spesialen 2021. Styret godkjenner komiteens forslag under forutsetning av at de oppnevnte dommerne har god forståelse for de japanske rasene, og er innforstått med at uttrykket til rasene er vel så viktig som utseende. Mika bringer dette tilbake til komiteen.

Sak 3/21: Årets mestvinnende

Listene med Årets utstillingshund og Årets brukshund er sendt til JUNnytt. Alle deltakende hunder er med på listene i bladet. Pokalene til vinnerne har nå vært ute for siste gang og skal returneres til klubben for godt. Rosanna trykker opp diplomer til vinnerne som deles ut på årsmøtet. Det blir anledning for vinnerne til å ta bilder med pokalene i løpet av Spesialen, og albumene til de forskjellige prisene skal oppdateres som vanlig, men får ikke bli med hjem til vinnerne.  

Neste styremøte blir tirsdag 09.03.2021. Det blir et ordinært styremøte.