Referat fra styremøte 24. august 2011

Tilstede: Torstein, Solvor, Gro, Ann Margot, Sandra, Christen, Lisbeth
Forfall: Lone, Maria, Eirik 2012-02-05 Webmaster

Sak 31/11 Taushetserklæringen
De nye styremedlemmene bekrefter å ha lest og akseptert taushetserklæringen. Maria må bekrefte per mail.

Sak 32/11 Økonomi
Christen har sendt ut oversikt. Foreløpig ser det ut til at det blir et overskudd på cirka 20 000,- fra Japanspesialen. Klubbens økonomi er ellers sunn og stabil.

Sak 33/11 Shib-a-visa
Det mangler fortsatt kommentarer fra dommerne, så det blir et dobbeltnummer som snart er klart til utsending.

Sak 34/11 Japanspesialen
Selve arrangementet gikk stort sett bra. Men det må bli bedre avklaring på dugnadsgjengen. Evaluering fra utstillingskomiteen blir sendt til styret når den er klar. Styret takker klubbens medlemmer i komiteen for godt utført jobb.

Sak 35/11 Rasekompendiet
* Oversettelsen: Det mangler oversettelse av forord og introen. Gro sjekker status for det arbeidet som er påbegynt.
* Shibainfo ber om å få legge kompendiet ut på sin side. Vi ønsker at det blir lagt ut som en lenke til vår side, med et lite ”forrord” fra klubben. Solvor kontakter Helene for å avtale dette nærmere.

Sak 36/11 Sunnhetsutvalget
Utvalget burde komme sammen og se nærmere på resultatene fra helseundersøkelsen.
Planleggingen av Oppdretterkonferansen må også startes.

Sak 37/11 Treffmøte for SU og styret
Vi undersøker om det er mulig å samle SU og styret der vi kan jobbe med oppgaver for SU og organisasjonshåndboken. Dette legges til en helg, og ganske snart.

Sak 38/11 Helseundersøkelsen
Vi gjør en henvendelse til Frode Lingaas om en fordypning på hud/kløe/allergi og/eller temperament/mentalitet. Torstein sender forespørsel til SU om dette.

Sak 39/11 Møteplan
7/9, 6/10, 3/11, 8/12

Sak 40/11 Eventuelt
Ingen saker