Referat fra styremøte 28. januar 2016

Tilstede: Frank, Solvor, Laila, Ingrid Alice, Anette H, Frida og Lisbeth
Forfall: Lone
Ikke møtt: Anette F.2016-09-14

Sak 1/16 Godkjenning av referat
Referat 1/12-15 ble godkjent på mailrunde i desember.

Sak 2/16 Post/info
*Fra NKK: Lars Hjelmtvedt er ny dommerelev på shiba.
*Fra NKK: Info om dato Avlsrådskurs 2017: 28-29/1-17. Mer info kommer.
*Fra NKK: HØRING – NKK instruktørutdannelse Trinn 1, frist 5/4. Endringene ser greie ut, og vi sender svar til NKK.
*Fra NKK: Høring – endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, frist ½. Endringene ser greie ut, og vi sender svar til NKK.

Sak 3/16 Økonomi
Foreløpig regnskap viser et bedre resultat enn budsjett. Vi bør starte salg av annonser i Kubbkalenderen litt tidligere, evt starte på Spesialen. Vi skal lager en ”annonsepakke” for medlemsbladet og kalenderen; 3 utgaver av bladet og kalenderen: 500,- promoteres i Nr 1.
Vi jobber videre med budsjett på neste møte.

Sak 4/16 NSK og sosiale medier
*Friske opp nettsiden. Går an å koble Instagram mot hjemmesiden, slik at vi kan få oppdaterte bilder. Må foregå i samarbeid med webmaster/webansvarlig. Vi sjekker muligheter for å få lagt ut pdf på Facebooksiden. Vi ber om at det lages en direktelink til NKKs terminliste. Christen bør sende ut til alle oppdrettere og  promotere valpekull-listen på hjemmesiden, Laila ansvarlig. Frank hører med webansvarlige om tekniske muligheter på siden.
*Opprette Instagramkonto. Frank og Lise Mette har sagt seg villig til å være ansvarlige.

Sak 5/16 Kurs
Flere kurs under planlegging på Østlandet; Agility, Rallylydighet og Soppsøk. Prøver å holde prisen mellom 1500-1700. Kurs i Smeller på Vestlandet er planlagt. Ønsker samme kurs på Østlandet. 
Kursdeltakere mellom 10-15 år (må være 15 år for å være medlem i klubben) der minst en foresatt er medlem, som blir ”godkjent” av instruktør, får delta til medlemspris og en foresatt kan være til stede under kurset. Vi spør instruktører om muligheter for samme fører til å delta med flere hunder.

Sak 6/16 Klubbhåndbok
Solvor har foreslått en del endringer. Gjenomgikk dokumentet og ble enige om endringer. Solvor leser korrektur og lager en ny versjon. Tas opp igjen på neste møte.

Sak 7/16 Kontaktpersoner
Fremdeles flere som ikke har svart. Nå gir vi siste frist for svar. For verv som ikke svarer må vi finne nye personer.

Sak 8/16 Utstillinger 2017 
Gjennomgått søknader og valgt ut utstillinger 2017. Det er en del forvirring ute og går blant arrangører og rasklubber. For i NKKs ”Veiledning for utstillingsarrangører” står det beskrevet hvordan klubbene skal søke om deltakelse fra raseklubber. Men i NKK er det noen som sier at det kan gjøres på en annen måte. 
NSK sendte i fjor høst ut en mail til alle lokale hundeklubber og raseklubber, med instruksjoner om hvordan vi ville ha søknader til oss, for at vi skulle kunne behandle dem, etter modell i NKKs ”Veiledning for utstillingsarrangører”. Men tydeligvis blir det mye forvirring, når det står en ting på nkk.no og ansatte i NKK sier noe annet.
Vi tror dette er forklaringen til at en del ”tradisjonelle” arrangører ikke har sendt søknad etter vår anvisning og til den oppsatte fristen.
Vi håper NKK endrer enten i veiledningen eller i sin muntlige praksis. Vi vil ta dette opp med NKK.

Sak 9/16 Årsmøtet 2016
Frist kunngjøring 4.mars. Frist forslag 1.april. Frist innkalling 15.april.
Handlingsplan og budsjett jobbes med på neste møter. Kunngjøring via Shib-a-visa 1-16.

Sak 10/16 Vervebrev
Solvors forslag er godkjent. Kasserer sender dette til nye eiere sammen med infobrosjyre for shiba, til shibaeiere.

Sak 11/6 Klubbeffekter
Har lager av t-skjorter, vi må ha salg på restlager. Vi sjekker om noen kan tegne stiliserte hoder for alle raser som nye motiv til gensere og t-skjorter. Vi utlyser en konkurranse. Frist 1. mai. Vi spør Joakim om å lage annonse for konkurransen. Frank snakker med Joakim.
Vi har fått tilbud om veggklokker med fritt valgt motiv. Vi reserverer et opplag av disse. 
Lone må skaffe mer info om ”refleksskjerf”. Gjerne bilder og pris.

Sak 12/16 Møteplan
22/2 19.30, 15/3 20.00, 4/4 19.30

Sak 13/16 Eventuelt
Møte med NAK tirsdag 2/2. Frank, Solvor og Lisbeth deltar  kl 19.30