Referat fra styremøte 3. november 2020

Referat, styremøte i JUN 03/11 kl 19.30

Møtt: Vibeke Standal, Ole Arntzen, Solvor Nærland, Rosanna Anderssen, Mika Hætta, Inger Cecilie Saari, Thea Ringerike

Ikke møtt: Geir Saxeide, Sunniva Bjørkvik

sak 21/20: Valg av referent: Ole Arntzen

Postliste:

 • Klubben for Gårds- og Fjellhunder har invitert våre raser til å delta på nyttårs-valpeshow i Letohallen. Positivt svar er sendt
 • Fra NKK: RS papirer ligger nå på hjemmeside. Agility gruppa minner om å ivareta sikkerheten til hunder og deltakere på arrangement og NKK er fra 8/9-20 omorganisert. 5 avdelinger er redusert til to. Mer info: https://www.nkk.no/korona/nkks-driftssituasjon-article173260-1372.html
 • Påmelding RS. Info videresendt Ole og kasserer
 • Leder har opplevet å ha fått videresendt valpeforespørsler fra Kjøpehund.no. Mailene er besvart og det er gitt beskjed om at valpekjøpere vises til vår hjemmeside og valpeformidler

Sak 20/20 RS: Saksliste finnes her: https://www.nkk.no/rs-2020/category1382.html

NKK foreslår å øke grunnkontingenten til 700. Vi oppfatter dette som et urealistisk forhandlingsutspill.

Sak 26/19 Hjemmeside (videreført sak):

 • Styremedlemmer, valgkomite og andre verv er lagt inn/oppdatert
 • Styrereferater er overført fra gamle sider
 • Gjenstår å overføre mye data fra gamle hjemmesider. Mika og Solvor skal jobbe videre med dette
 • Annonsere restlager av pepperkakeformer og andre klubbeffekter på hjemmeside og Facebook

Sak 38/19 SU info (videreført sak):

 • Solvor informerte om arbeidet i SU
 • SU ønsker å knytte til seg veterinær som fast konsulent. Vi har veterinærer blant medlemmene.
 • SU har begynt å utarbeide RAS for kai og shikoku

Sak 18/20 Økonomi (fast sak):

 • Thea orienterte om spørreundersøkelse om medlemmenes aktivitetsønsker. Vi avventer koronasituasjonen før vi annonserer kurs i distriktene.

Sak 22/20 Klubbhåndbok revisjon:

 • Solvor gjorde rede for pågående revisjon av klubbhåndbok.
 • Vi ønsker å sende ut info til nye medlemmer. Mika skal undersøke om det er mulig å automatisere varsling når nye medlemmer melder seg inn.

Sak 23/20 Kai (videreføres):

Sak 25/20 Utdanning av medlemmer. Årsmøtevedtak (videreføres):

 • utkast til søknad Vibeke

Sak 24/20 Spesialen 2021 (fast sak):

 • Alt under kontroll. Vi avventer situasjonen vedr. covid19 for bestilling av billetter til dommere evt vurderer behovet for reservedommere

sak 27/20 prøver/utstilling:

 • alle søknader for planlagte arr i 2021 er sendt.
 • Det må bestilles sløyfer for “Blodsporchampionat” før prøven i 2021

Eventuelt:

 • Oppsigelse av styreverv. Sunniva trekker seg som nestleder. Styret tar det til etterretning. Oppgavene fordeles. Mika blir ny nestleder, men Rosanna blir kontaktperson for distriktskontaktene.

Sak 28/20 Oppdretter-/raseseminar blir fast sak på de kommende styremøtene.

Når? Medio oktober 2021

Varighet? Tidligere har seminaret vært holdt over 2 dager (en helg)

Sted? Gardermoen er foreslått

Hvem skal være forelesere?

SU, Solvor og Thea blir med

Kan vi få veterinærkonsulent fra NKK?

Teknisk utstyr?

Teaser om seminaret avholdes på Japanspesialen

Ønsker et seminar som er rimelig for medlemmene uten at det lager for stort underskudd for klubben.