Referat fra styremøte 4. mai 2023

Tilstede: Ole A, Silje, Elin, Marie, Michelle, Mika, Siw B, Sara A, Marit og Christine S

2/23 Møteplan: Styret møtes en gang i måneden, på tirsdager 19.30
Neste møte blir 13.juni

Deretter:
22. august
12. sept
10. okt
14.nov
12. des
9. jan
13.feb

 • Sak 6/23 Årsmøte
  • Konstituering av nytt styre
   • Taushetserklæring sendes til Marit.soleng@vhss.no
  • Forslag til revidering av årets mestvinnende liste.  Utsatt.
  • Handlingsplan. Informert nytt styre v/Marie
   • Japanspesialen 2024
   • Dommerseminar vinteren 23/24
   • RS 23
   • Avklaring fra NKK ang export pedigree
   • Rasekompendium 
  • Klubbhåndbok. Nye styremedlemmer bes lese håndboka.
 • 5/23 Økonomi. v/Elin
  • Info for nytt styre
  • Klubbens økonomi er stabil.
 • 10/23 Japanspesialen v/Mika
  • Hvordan ligger vi an?
   • Alle viktige roller og funksjoner er besatt. 
   • Påmeldings- tallene er gode. Det ser ut som at ca 200 hunder er påmeldt. Budsjettet er under kontroll.
  • Diplomer til mestvinnende hunder. Sjekkes opp.
 • 11/23 JUN-Nytt
  • Ett medlem fra styret må sende inn til avisa “Styret har ordet” (kanskje en av våre nye hopper i det?) Elin sender inn.  
  • Frist 15 mai.
 • 4/23 Hjemmeside v/Mika
  • Hjemmesiden må oppdateres med de nye styremedlemmene. De nye styremedlemmene må sende bilde og kontaktinfo til Mika.
  • SoMe
   • Vil noen av de nye være med å styre klubbens insta feks? Michelle vil gjerne bidra.  

Post:

 • Hold av datoen 10 juni. 10 juni vil NKK arrangere hundens dag og ønsker å invitere medlemsklubbene til å markere fellesskap og bidra til ansvarlig hundehold, og vise til hundens mangfold. NKK ønsker oppslutning fra alle klubber og forbund, også lokalavdelinger. De ønsker at klubbene skal sette av dagen, og begynne å planlegge noe gøy.

Hvordan det skal markeres bestemmer klubben selv. NKK stiller med gratis materiell til alle klubber som deltar, og kan også komme med forslag på mulige aktiviteter hvis det er behov for det.

 • Vi har fått forespørsel om å arrangere blodspor NM 2024.
  • Frist for å søke er 1 aug 2023. Marie undersøker.