Referat fra styremøte 5. november 2011

Tilstede: Torstein, Ann Margot, Solvor, Christen, Gro, Lone, Eirik, Maria, Lisbeth Forfall: Sandra 2012-02-03 Webmaster

Sak 55/11 Post/info
Ingen saker

Sak 56/11 Økonomi
Økonomien er sunn og stabil

Sak 57/11 Dogs4All
Fra styret kommer Sandra, Torstein, Christen, Eirik, Maria og Lisbeth
Sandra har hovedansvar, Torstein og Christen har utstyr.

Sak 58/11 Ny valpeformidler
Gro ønsker avløsning. Ann Margot tar over fra nyttår.
Styret følger med om det finnes andre kandidater på sikt, dersom Ann Margot ønsker avløsning.

Sak 59/11 Rasekompendiet på engelsk
Vi må avklare hva som har vært avtalt med de finske.
Gro ser på hva som finnes, og om det er noe som mangler. Harriet hjelper til med redigering.
Lisbeth spør Frank Christiansen om å lese korrektur på endelig versjon.
Layout tilpasses slik at det blir likt side for side med det norske. Alle oversettere må få kreditering.

Sak 60/11 Oppdretterseminaret
Utsettes til høsten 2012. Vi ønsker en profilert foredragsholder som f.eks veterinærkonsulent i NKK: Vear , Frode Lingaas, Anne Indergaard, Hilde Bremnes, Astrid Indrebø.
Seminaret finansieres med egenandel og klubbandel.
SU finner hovedtema og har ansvar for program og invitasjon av foreleser. Mest aktuelle: Hud/kløe og temperament/atferd.

Sak 61/11 NKKs RS
Klubben støtter økningen i grunnkontingenten

Sak 62/11 Klubbhåndbok
Arbeidet med håndboken er godt i gang. Alle innspill sendes Ann-Margot.

Sak 63/11 Sunnhetsutvalget
SU orienterte om sitt møte og ønsket fremdrift. Innspill og forslag behandles av styret når det foreligger.
SU ønsker at hovedtema for oppdretterkonferansen skal være ”Avl i små populasjoner”. SU kontakter aktuelle forelesere og kursholdere.
SU ønsker å gå dypere inn i resultatene om hud/kløe- og atferd/temperament fra Helseundersøkelsen.