Referat fra styremøte 6. januar 2022

Møtt: Mika, Ole, Rosanna, Tone, Vibeke og Elin

Ikke møtt: Sara L, Sara N, Ellen og Marte

Sak 4/22 Valg av referent: Elin

Det var ingen saker på sakslista så dette ble et drodlemøte.

  • Vibeke har jobbet med å godkjenneutstillinger fra NKK.
  • Mestvinnendelista er foreløpig inntakt til 20. plass.   Rosanna ordner med diplomer til mestvinnende:  Beste oppdretter og topp 3 får diplom. Eierne er selv ansvarlig for å sende inn bilder av hundene.
  • Valgkomiteen har levert kandidater til valget av nytt styre i JUN.  
  • Vibeke jobber med bestillinger til årsmøtet og Hunderfossen. Diskusjon om årsmøtet  kan holdes digitalt, eventuelt som et ”hybridmøte” både digitalt og fysisk.  Det ble konkludert med at årsmøtet avholdes fysisk.

Klubbens mål for vårhalvåret:

  • Utstillinger er uaktuelt pga Covid –situasjonen.
  • Det er ønskelig med flere webseminarer for å nå flest mulig av medlemmene. Ønsker om tema:
  • Helse, beskrivelse av en korrekt shiba – eksteriør – i løpet av våren-  Kristen Lang og Ole i samarbeid.   
  • Fysioterapi, helse, Shikoku
  • Kan Tone lage et kurs i Weight-pull for shibaer?  Hun har allerede en del tekst liggende som muligens kan brukes som et grunnlag.

Drift av nettsiden:  diskusjon om årlige kostnader for nettsiden. Kr 2000,- pr år ?  Mika  sjekker dette opp.  Elin sjekker opp hva hun blir trukket for hver måned.  Elin sitt trekk gjelder Adobe som brukes til JUN nytt.

Sak 2/22 – Økonomi/budsjett 2022

Vi setter av 10.000 i budsjettet for 2022 til digitale seminarer

Det settes av kr 20.000  til aktiviteter for distriktskontaktene.   Distriktskontaktene kan søke direkte til  kasserer for å få støtte til aktiviteter i sitt distrikt, for eksempel  små kurs,  utflukter eller andre trivselstiltak for hundeeierne  i sitt distrikt.

NM i blodspor er budsjettert med et underskudd på kr 15.000   ?

Elin setter opp et budsjett for våren basert på erfaringstallene fra våren 2021. 

Redaktør JUN nytt:

Gro gir seg som redaktør for JUNnytt –  det kom et hint i siste avis.  Det er i ettertid også kommet en formell oppsigelse.  Rosanna ble spurt i møtet om hun kan tenke seg jobben,  men ho ønsker ikke å ta over redaktørjobben i år pga studier.  Vibeke lurte på om et samarbeid være mulig?  At to – tre i styret tar oppgaven? Kom med forslag på personer som kan være aktuelle for redaktørjobben.

NM i blodspor 2022

Vibeke har jobbet mye med dette arrangementet.  8 – 10 sponsorer er i boks. Vibeke søker i diverse fond etter mer støtte.

Ang 1. premier, det jobbes med å finne ”ordentlige” premier til disse.  Alle oppfordres til å tenke og kontakte eventuell sponsorer.

Rosanna ordner med diplomer til NM.

Til neste møte:  Vi trenger en NM logo før sommeren.

NB:  meld avbud til møter i god tid når du vet at du ikke kan møte  – så slipper vi å bruke av møtetida for å kartlegge hvem som ikke kan delta.

Neste møte er 14.februar kl 20.00