Referat fra styremøte 6. september 2021

Møtt: Vibeke, Elin, Tone, Ole, Ellen Nina, Rosanna.
Ikke møtt: Mika, Sara, Marte
Valg av referent: Vibeke

Postliste:

-Klubbens prøver og utstilling er anerkjent.

-Anna-Sofia flytter ut av landet og trekker seg som DK Østlandet

-Nye krav for nordisk viltspor championat- gjeldende fra 1.1.2022

-Sekretær melder at livssituasjonen pr.dd gjør at hun ber om avlastning for noen av

sine oppgaver i en periode.

Sak 4/21 Godkjenne referat:

Referat fra august ble enstemmig godkjent på messenger.

Det noteres at “sak 7/21” er blitt brukt som saksnr på både Blodsporprøven og Rasekomp. shiba. Dette må rettes i referater. Leder foreslår at det lages en oversikt over saker internt for å unngå slike feil i fremtiden.Vibeke og Mika fikser
– enstemmig vedtatt

Sak 24/20 Dobbelutstilling Harestua (erstatning for spesialen):

Vellykket. Lisa fra NAAK besørger utsending av rosetter som ikke ble delt ut.

Det mangler fortsatt noe til å ferdigstille regnskap, men ligger an til et overskudd på 10-12tusen kr pr.klubb

ps. Rosetter til neste spesial er hos Maiken

Sak 3/21 Mestvinnende lister:
Status vedr. utstillinger er regnet ut av Wenche og er sendt avisa via styret

Liten aktivitet første halvdel av 2021 i andre aktiviteter. Laila leverer liste ved årsslutt.

Sak 2/21 Økonomi:
Status. Utstilling, blodsporprøve og påmeldinger seminar. Gode overskudd på arr.

6stk påmeldt til seminar. Ingen fare for avlysning da flere har meldt int.

Det bør reklameres mer på hjemmeside og fb for seminar. SU kontaktes for “stoff”.

Sak 10/21 distrikskontakt Østlandet:
Anna-Sofia flytter ut av landet og trekker seg som DK. Sandra Janzò var disponibel som “tolk” og “hjelpemann” for Anna-Sofia. Den gangen Anna-Sofia ble valgt som DK, var Sandra også en aktuell kandidat. Sandra har sagt seg villig til å ta over som DK nå.
– enstemmig støttet av styret.

Sak 26/19 Hjemmeside:
DK må oppdateres i tillegg til personer må fykesinndelinger korrigeres.

Det bør opprettes en egen fane for NM blodspor. Dette kan etter et år legges under aktiviteter/arkiv.

Referater må ut og saksnr. redigeres!

Sunniva fjernes som felleskontakt og Sandra inn som DK østlandet.

Sak 38/19 SU info:
Su er klare for seminar.

Som følge av at Mika er blitt valgt av styret som medlem i SU, ber SU om økt budsjett til seminaret, for at Mika også skal få delta som representant for SU. Styret støtter ønsket og øker i tillegg postene: Gaver økes til 500kr pr foreleser, Eivind får dekket en overnatting, SU+Eivind får en enhet drikke til middagen.
– enstemmig vedtatt

Sak 8/21 NM Blodspor:
Vibeke er i gang med arbeidet. Hotell+hytter er reservert, Sponsorer har begynt å dukke opp og søknad om ønsket terreng er sendt. Det er mange detaljer som skal på plass. Det trengs flere til å hjelpe til med forberedelser.

Eventuelt:

  • Kort om blodsporprøven
  • Valgkomiteen er i gang- det letes etter kandidater.

Neste styremøte 11 oktober kl 20