Referat fra styremøte 7. september 2011

Tilstede Torstein, Christen, Gro, Solvor, Lone, Ann Margot, Sandra, Lisbeth
Forfall Maria, Eirik 2012-02-05 Webmaster

Sak 41/11 Post/Info
*Fra NKK: Åpent dialogmøte 13/11
Vi tar opp dette igjen når vi skal oppnevne representanter til RS.

Sak 42/11 Økonomi
Ingen store endring siden sist.

Sak 43/11 Dogs4All
Vi må ha ferdig effekter. Viktig å starte med kalender. Stoler må kjøpes inn.
Sandra, Christen og Torstein har ansvar for stand.

Sak 44/11 Kalender

Vi etterlyser bilder på klubbsiden, uten spesifikt tema.
Harriet og Solvor ansvarlige for kalenderen. Fristen for bilder er 15. oktober.

Sak 45/11 Klubbeffekter
Vi må bestiller frostakrusene. Vi må rebestille av T-shirts og gensere.
Eirik og Lisbeth ser på bestillingen. Harriet sjekker ut krus.
Vi venter med caps til vi får mulighet til å få prøver som vi fysisk kan prøve når flere er samlet, som på Dogs4All eller styresamlingen.
Vi ønsker ikke å kjøpe ryggsekker akkurat nå.

Sak 46/11 Styresamling
Alternative datoer er: 29-30/10 eller 5-6/11. Alle gir tilbakemelding på mail.

Sak 47/11 Eventuelt
Ingen saker