Referat fra styremøte 9. februar 2021

Referat fra styremøte i JUN 9.02.2021

Til stede: Vibeke, Mika, Ole, Geir, Thea, Inger og Solvor

Forfall: Roseanna

Møtet behandlet bare hastesaker.

Sak 4/21: Valg av referent: Solvor påtok seg oppgaven

Sak 5/21: Referat fra møte den 26.01.2021 ble godkjent

Sak 26/19: Klubbens hjemmeside (videreført)

Den gamle hjemmesiden til NSK forsvinner fra 1.03, og vi må derfor overføre alt vi vil ha med på den nye hjemmesiden til JUN før det. Alle var blitt bedt om å gå gjennom den gamle hjemmesiden før møtet og å ha vurdert hva som burde beholdes. Mika skal utføre jobben med å oppdatere den nye hjemmesiden, men er avhengig av å få vite konkret hva hun skal overføre. Hun har fått en del av dette allerede, og folk kan fortsatt komme med forslag.

Sak 3/21: Årets utstillingshund

Listen med de beste hundene skal publiseres i JUNnytt nr 1, som har manusfrist 15.02. Vibeke la fram listen på forrige møte, og fordelte oppgaven med kontrollutregning av poeng på alle i styret. Nå er listen kontrollert og poengberegning godkjent. Vibeke sender listen til medlemsbladet.

Sak 1/21: Årsmøte (videreført)

Ole lager oppslag med bekjentgjøring av årsmøte, som skal i bladet og på hjemmesiden. Frist for bekjentgjøring er 12. mars. Manusfrist til JUNnytt er 15. februar.

Sak 24/20: Japanspesialen (videreført)

Koronasituasjonen gjør at det er urealistisk å bruke utenlandske dommere. Mika melder til utstillingskomitéen at de kan gå i gang og finne norske dommere.