Referat fra styremøte 9. mars 2021

Møtt: Solvor, Ole, Geir, Mika, Thea, Rosanna, Vibeke. Ikke møtt: Inger.

Sak 21/20: Valg av referent- Vibeke

Postliste:

-Info fra NKK ang tolkning og endring av vedtekter (om utsendelse av  årsmøteinnkalling)

Sak 4/21

 • Referater godkjent- Ole ferdigstiller referat 3 nov-2020

Sak 24/20. Japanspesialen 2021

 • Brev fra utstillingskomiteen – de anbefaler en avlysning.
 • Styret støtter en avlysning i pinsen, men ønsker at storcert skal “henge høyt”. Vi ønsker derfor å utsette spesialen og ber komiteen se på en løsning for en større utstilling mot slutten av sommeren. Solvor forfatter svar.

Sak 3/21. Mestvinnende/årskonkurranser

 • Alt er levert avisa- Rosanna fikser diplomer.

Sak 2/21 økonomi (fast sak)

 • Regnskapet er godkjent-revisjonsberetning mottatt.
 • Lite aktivitet…
 • Vi har nesten klart å beholde fjorårets medlemsmasse… 378 medlemmer pr. 9/3, Det kommer stadig nye.

Sak 38/19. SU info.

 • Statistikker føres fortløpende.
 • SU venter svar fra foreleser for å fastsette dato for seminar i oktober.
 • Su sende inn etterlysning ang MH test og tispe- /hannhundliste til avisa.

Sak 1/21: Årsmøte- Møteplan ut perioden

 • Vibeke koordinerer årsmøteinnkallingen
 • Vibeke innhenter årsberetning fra DK
 • Thea lager utkast til årsberetning for styret
 • Frist for saker til årsmøtet 9 april
 • Styret delegerer oppgaver til digitalt årsmøte

EVT:

Hjemmeside:

 • Få på plass innlegget til Anette Høgvoll
 • Vedtak om “kursstøtte til medlemmer”.
 • Kunngjøring Årsmøte på hjemmeside!!

-Ole har kontroll på RS. Planene endres stadig. JUN står samlet med største delen av hundenorge. Vi ønsker ikke økt kontingent pr.d.d. Styret er spent på utviklingen til NKK.

-Vibeke sjekker søknad ang NM blodspor

Styret JUN