Referat fra styremøte i NSK 13. desember 2011

Til stede: Torstein, Christen, Solvor, Gro, Ann Margot, Maria, Sandra og Lisbeth. Forfall: Eirik, Lone 2012-02-03 Webmaster

Sak 64/11 Post/Info

  • Fra NKK: Ny lovmal for medlemsklubber. Foreløpig tar vi den til etterretning, og et grundig arbeid gjøres før årsmøtet 2012.
  • Fra NKK: Høring om regler for kennelnavn. Foreløpig tar vi den til etterretning og tar dette opp som en sak tidlig i 2012


Sak 65/11 Økonomi
Klubbens økonomi er stabil. Og vi ligger greit ift budsjett. Regner med mer salg av kalendere når bladet kommer. Salg for ca 3 600,- på Dogs4All.

Sak 66/11 Pris på klubbens kurs
Prinsipp for prissetting av kurs: Klubben må tjene litt på aktiviteter, og kurs skal ikke holde til selvkost. Overskudd gir oss mulighet til å arrangere andre aktiviteter som f.eks Helseundersøkelsen, Dommerkonferansen, Oppdretterseminar. Priser settes fra kurs til kurs.
Prisen på neste blodsporkurs redusert til 1000,- for medlemmer og 1500,- for ikke-medlemmer.

Sak 67/11 Manglende referat
Vi mangler referat fra møtet 26/5. Ann Margot sjekker notater.

Sak 68/11 Orientering fra RS og dialogmøte
Muntlig gjennomgang av Lisbeth. Skriftlig referat kommer litt senere.

Sak 69/11 Eventuelt
Ann Margot minner om innspill til Håndboken.

Neste møte 26/1-12 kl 20.00. Deretter 23/2.