Referat fra styremøte i NSK 13. oktober 2011

Tilstede: Torstein, Christen, Solvor, Sandra, Lisbeth
Forfall: Ann Margot, Lone, Maria, Gro, Eirik 2012-02-03 Webmaster

Sak 48/11 Post/Info

  • Ny dommerelev på rasen; John Jakobsen
  • Juleannonse bestilt, så langt 24 deltakere

Representant til RS og Dialogmøte med NKK 13/11; Lisbeth deltar for klubben.

Sak 49/11 Økonomi
Utsendt orientering fra Christen viser fortsatt en sunn økonomisk situasjon i klubben. Medlemstallet øker.

Sak 50/11 Samling i Bergen
De fleste har anledning til å møte. Nærmere info kommer. Torstein ansvarlig for styremøtet. Lisbeth ansvarlig for SU-møtet

Sak 51/11 Nytt blodsporkurs

Styret setter pris på initiativ til kurs og gir videre ansvar for gjennomføringen til Laila Nagel. Pris for medlemmer blir kr 1 500,-

Styret må prøve å formidle mulighetene til å få støtte fra Studieforbundet Natur&Miljø.

Sak 52/11 Japanspesialen
Styret synes evalueringen var grundig.
Fra NSK fortsetter Sandra og Lisbeth i komiteen. Og Christen blir felles kasserer neste år.

Sak 53/11 Valpelisten
Det er kun kull som oppfyller kravene som får ligge på klubbens side. Det er valpeformidler som skal sjekke at kravene oppfylles før kull sendes til webmaster.

I valpeannonser SKAL navn på oppdretter, navn på foreldredyr, ventet dato/fødselsdato og fordeling på kjønn på valpene oppgis.

Sak 54/11 Eventuelt
Ingen saker
Neste møte blir i Bergen.