Referat fra styremøte i NSK 18. februar 2010.

Tilstede: Torstein, Eivind, Gro, Lone og Solvor
Forfall: Lisbeth, Terje, Torbjørn, Eirik 2010-03-08 Webmaster

Sak 11/10 Post/info Ingen saker her denne gang   Sak 12/10 Dommerseminar Christen har fått klarsignal fra dommerforeningen på arrangement 6. november. Han har laget forslag til program. Vi venter nå på bekreftelse fra NKK på at vi får tilskudd til arrangementet 6. november. Kan ikke bestille lokaler før tilsagnet fra NKK er kommet.   Sak 13/10 Helseundersøkelsen For å få så høy svarprosent på undersøkelsen som mulig, har Solvor sendt epost til alle norske oppdrettere og bedt dem følge opp valpekjøperne sine. For et par uker siden, var kartleggingen gjennomført på over 200 shibaer. Vi har ikke fått oppdatert tall til dette møtet.   Sak 14/10 Spørsmål fra Shiba-No-Kai om avgrenset samarbeid Vi har mottatt et brev fra leder i Shiba-No-Kai med spørsmål om vi er interesserte i å samarbeide på konkrete områder, spesielt i medlemsbladene. I denne omgang sier styret ja til å utveksle annonser i medlemsbladene om raseutstillinger i våre to land. Solvor og Lisbeth skriver svar. Vi kommer evt tilbake til om vi vil samarbeide på flere områder på et seinere tidspunkt.   Sak 15/10 Frister i forhold til årsmøtet Årsmøtet i NSK skal være fredag 21. mai. Det innebærer følgende frister:

  • 12. mars er frist for å bekjentgjøre dato for årsmøte (skal skje minst 10 uker før årsmøtet), slik at frister for forslag etc kan overholdes og innkomne saker tas med i formell innkallelse
  • 9. april er frist for medlemmene til å sende inn saker til styret og forslag til kandidater til valgkomitéen (skal skje minst 6 uker før årsmøtet)
  • 23. april er frist for å sende ut innkalling til årsmøtet med sakspapirer (skal skje minst 4 uker før årsmøtet)

Sak 16/10 Eventuelt

  • Vi har fått forespørsel om å støtte prosjektet ”Hund for Haiti”. Brevet om prosjektet  med informasjon om Åpen dag i Stavanger, om kontonummer, om kontaktperson og om Facebook-gruppe er lagt ut på klubbsiden vår. Styret vil oppfordre våre medlemmer til å støtte prosjektet ”Hund for Haiti” økonomisk og på andre måter. 

  Referat ved Solvor Nærland