Referat fra styremøte i NSK 4 april 2013

Tilstede: Torstein, Ann Margot, Bjarne, Lone, Christen, Eirik, Solvor

Forfall: Sandra, Michael

 Sak 23/13 Post/info
• Angående sak 18/13: Forslaget til dommere ved NKK-utstillinger er sendt NKK
• Det har kommet høringsdokument om antidoping fra NKK. Dette sendes styremedlemmene til informasjon. Solvor videresender til SU
• Ann Margot formidlet innkommet informasjon i mer perifere saker

Sak 24/13 Økonomi
Christen gikk igjennom regnskap for 2013. Fortsatt god likviditet. Påmelding til Japanspesialen har startet. Men hvor stor den blir kommer vi ikke til å se før fristen nærmer seg. Dette vil få betydning for hvor ambisiøse vi kan være under klubbhelga.

Sak 10/13 Årsmøtet
Revisor har godkjent regnskapet for 2012

Ann Margot oppdaterer styrets beretning i løpet av helga

I handlingsplanen skal det inn at vi skal oppdatere klubbens profil slik at den reflekterer alle klubbens raser. Engelsk versjon av rasekompendiet skal ferdigstilles før årsmøtet, og skal dermed ut av forslaget til handlingsplanen (se neste sak).

Ann Margot ber Lisbeth om å få filen med sakspapirene fra i fjor, slik at det er enkelt å oppdatere til årets sakspapirer. Sørge for at presentasjon av kandidatene til valget blir gjort over samme mal. Presentasjon også av de som står på gjenvalg (ønske fra i fjor).

Sak 25/13 Engelsk versjon av rasekompendiet
Engelsk versjon av rasekompendiet er gjort nesten ferdig av Gro. Harriet har satt det opp slik at foto/illustrasjoner står på rett plass i forhold til tekst og slik at sidetall blir som i den norske originalversjonen. Hun ber om å få vite hvilken dato som skal stå på framsiden. Det må framkomme at det er den norske versjonen av rasekompendiet som er offisiell og som gjelder. Styremedlemmene bes lese gjennom utsendt utkast til engelske versjon. Frist for tilbakemelding til Harriet er 12. april. Deretter ferdigstilles den engelske versjonen og sendes til trykkeriet, slik at vi får den før Japanspesialen.

Sak 26/13 Nytt medlem utstillingskomiteen
Styret var meget glad for å kunne utnevne Ingrid Alice Kvitberg fra Uvdal til nytt medlem av utstillingskomiteen. Ann Margot sender henne epost der der hun ønskes velkommen og forteller at hun vil bli kontaktet av Sandra. Hun gjøres dessuten oppmerksom på Japanspesialen, med ønske om at hun kan være med der for å gjøre seg kjent med organiseringen. Vi hadde en søker til. Også hun får svar på epost fra Ann Margot med takk.

Sak 27/13 Ny redaktør
Elin Uhre fra Bardu er interessert i å bli ny redaktør, med prøvetid ut året. Styret er svært glad for at hun tar utfordringen, og utnevner henne til ny redaktør. Elin har allerede hatt kontakt med Lisbeth. Hun vil få den hjelpen hun ønsker fra Lisbeth og fra andre, og ønskes velkommen og lykke til.

Sak 28/13 Nye klubbeffekter

Sandra har konkrete synspunkter på hvilken type effekter vi bør satse på framover. Siden hun ikke var med på dette møtet og ikke har formidlet noe informasjon/tips før møtet, utsettes saken. Solvor ber Sandra sende oss konkrete forslag/tips, og ut fra det behandles saken via sirkulasjon på mail. Hvis vi ønsker oss nye klubbeffekter til Japanspesialen, haster det.

Sak 05/13 Status RAS
Solvor hadde sendt ut oppsummering fra de to møtene som SU har hatt om RAS. Arbeidet om Shiba er godt i gang. I tillegg har Christen sendt henvendelse til kontakter i Japan og Canada for å få informasjon om evt kjente helseproblem hos de andre japanske rasene der siden vi har så få individer av dem hos oss. Men RAS om Shiba skal gjøres først. SU har kontaktet Shiba-No-Kai med spørsmål om evt å få bruke deler av deres RAS. Shiba-No-Kai har svart at de skal styrebehandle forespørselen. Men viktigst for våre prioriteringer er resultatene i helse- og atferdsundersøkelsen vår.

Sak 29/13 Brev fra Mette S. V. om NSK og rasen Kai
Ann Margot svarer henne i epost at NSK framover skal ta tak i de rasene som klubben har fått forvaltningsansvar for i tillegg til shiba. Informasjon om rasene kan sendes til Sandra, som skal samle stoffet. I ny handlingsplan foreslås det at klubbens profil endres for å gjenspeile alle klubbens raser.

I brevet var det også spørsmål vedr manglende publisering av kritikker fra Japanspesialen i fjor og av fortløpende utstillingsresultater i Shib-A-Visa.
I år skal det publiseres kritikk og bilder av deltakere fra alle klubbens raser på vår utstilling på Japanspesialen . Lone skal også formidle ønske om at redaktør av Shib-A-Visa henter utstillingsresultatene til de nye rasene på lik linje med Shiba fra DogWeb.

Sak 30/13 Eventuelt
• Det kom fram ønske om at NSK skal skal være med i NKKs opplegg for Årets utstillingsshiba. Denne tittelen går i såfall til den shiba som kommer høyest på NKKs utstillinger i løpet av et år. Da dette ble introdusert for 2 år siden, hadde NSK allerede i mange år hatt egne kriterier for å finne fram til Årets utstillingsshiba. Styret ønsket derfor den gang ikke å delta i det nye opplegget til NKK. Nå er det ønske om at styret skal vurdere saken på ny, og den settes derfor som sak på neste styremøte
• NSK har fått brev fra en person fra Husøysund (Trond Tollefsen). Han forteller at faren var sjømann, og at han i siste halvdelen av 60-årene importerte en hannhund og en tispe fra Japan. Disse hadde hatt valper sammen. Dessverre hadde han ingen kunnskap om valpene og deres liv. Han hadde stamtavle på hannhunden. Denne var på japansk, men et symbol gjenkjennes som Nippo-symbol. Styret ønsker å prøve å finne ut mer ved å vise stamtavlen til de japanske dommerne på Japanspesialen. Evt kan det bli stoff til Shib-A-Visa.
• Ann Margot prøver å finne ut hvordan det ligger an med planene om kurs med de japanske dommerne på fredagskvelden i forbindelse med Japanspesialen.

Neste styremøte blir tirsdag 30. april (merk ukedag!). Møtene skal framover starte kl 20.

Solvor