Referat fra styremøte i NSK torsdag 10. mai 2012

Tilstede: Christen, Torstein, Solvor, Sandra, Lone, Ann Margot, Lisbeth
Forfall: Eirik og Gro

Sak 32/12 Post/info
Ingen saker

Sak 33/12 Økonomi
Utsendt oversikt fra Christen viser at vi ligger godt an i forhold til budsjettet til å møte kostnadene som kommer utover året.

Sak 34/12 Årsmøtet
2 av kandidatene til valg har ikke gyldig medlemskap. Vi ber valgkomiteen sørge for innbetaling av kontingent før årsmøtet.  Torstein kontakter Christen Lang om dette. Valgkomiteen må be årsmøtet godta kandidatene, så fremt de betaler før årsmøtet.

Sak 35/12 Japanspesialen
Vi minner NAK og NAAK om avtalen som ble inngått om felles premier i 3 år. Vi skulle ønske at klubbene holdt seg til avtalen, og at vi kunne fått melding om ”avvikene” på et tidligere tidspunkt.

Oppdatert oppgaveliste utsendt til styret. Flere i styret meldte seg til kiosken.
Vi sjekker togtider for dommerne til Hunderfossen. Eventuelt om Lone kan følge dem.

Sak 36/12 Håndbok
Innspill sendes til Ann Margot.

Sak 37/12 Dommerliste 2014
1. Anne Indergaard
2. Göran Bodegård
3. Matti Tuominen
4. Annette Bystrup
5. Mirko Lunden
6. Andrew Burt
7. Paula Heikkinen-Lekhonen
8. Yuuchi Tomimoto
9. Hans Van Den Berg
10. Terje Lindstrøm

Sak 38/12 Eventuelt
*Oppdretterseminaret må prioriteres. SU jobber videre.
*Forslag om tema for Shibakalenderbilder for 2013: ”Rare/snåle/morsomme shiba”. Konkurransen utlyses i neste Shib-a-visa. Sandra og Harriet foreslås som komite.