Referat fra styremøter 6. og 13. april

Møtt: Solvor, Thea, Mika, Ole, Vibeke, Rosanna, Geir

Ikke møtt: Inger Cecilie

Sak 1/21. Årsmøtet

  • Det ble satt opp to hele møter for arbeid med innkalling og sakspapirer til årsmøtet, samt planlegging av gjennomføringen.

– Styret i JUN