Referat fra styremøtet i NSK 29 august 2013

Tilstede: Ann Margot, Torstein, Solvor, Christen, Lone, Hege, Lisbeth
Forfall: Michael, Eirik, Bjarne

Hege Urdal bekrefter å ha mottatt og godtatt taushetserklæring.

Sak 49/13 Post/info
*Blodsporprøven vår er anerkjent av NKK
*Høringssvar for antall utstillinger og tiltaksplan er sendt NKK (Se vedlegg)
*Aud K Sæthern har sagt ja til å lage nye hodetegninger av alle klubbens raser
* Forslag på ny dommer til listen over dommere til Spesialen; Tiny Hensema

Sak 50/13 Økonomi
Vi ligger godt an i forhold til budsjett, og likviditeten er god. Blodsporkurset på Østlandet vil gi et overskudd på over 2500,-. Flere kurs utover høsten vil forhåpentligvis generere noen inntekter.

Sak 51/13 Status RAS og Klubbhåndbok
I RAS har noen deler av dokumentet fått utkast. Det jobbes med en del statistikker. Arbeidet skal intensiveres. Vi har fått noe info fra Japan, det jobbes med oversettelse.
Arbeidet med klubbhåndboken kommer snart i gang igjen.

Sak 52/13 Ekstra utstilling i forbindelse med Euro 2015?
NSK vil ikke arrangere egen utstilling i forbindelse med Euro2015

Sak 53/13 Klubbeffekter 
De nye strikkeeffekten er veldig fine. Prisen på vesken blir 500,-/550,- m porto. Sitteunderlag 250,-/ 300,- m porto. 
Priser på fremlagte klubbvester/jakker ligger for høyt og vi må finne andre steder å kjøpe vest/jakke fra, for å få lavere pris. Og undersøke hvor man kan få brodert til lav pris.

Sak 54/13 Klargjøring av tildeling av premier i årsskonkurransene
Pokaler/album til vinnere i årskonkurransene deles bare ut til eiere som er medlemmer i klubben, og som ikke har misligholdt tilbakelevering tidligere. Vinnere som ikke er medlemmer, får bare diplom. 

Solvor jobber med oversikt over alle fysiske premiene, og kvittering for disse. Solvor og Ann Margot kjøper ny pokal til junior/unghund, som har forsvunnet.

Sak 55/13 Møteplan
Neste møter 26/9 og 24/10

Sak 56/13 Eventuelt
* Shib-a-visa er underveis, og vil komme som et dobbeltnummer. Men vi må ha ny redaktør. Dette må ut på hjemmesiden og i Shib-a-visa. Styret må være på utkikk etter kandidater.