Referat styremøte 20. september 2022

Møtt: Marie, Tina, Ole. Vibeke, Elin, Siw, Mika, Christine, Tone.

Ikke møtt: Sara

Postliste:

– Nye medlemmer av valgkomiteen etterlyser informasjon. Ønskelig med klare kandidater til junnytt før jul, men fristene som skal følges står i lovmalen. Bes å ta kontakt med Randi eide. Oversikt over verv. 

– Info fra NKK om RS møtet. Ole stiller med Mika som vara.

– Info om ankesaken fra NKK, ligger på NKK sine hjemmesider.

Sak 3/22 Godkjenne referat 10.08.22: 

Godkjent.

Sak 1/22 Årsmøtet

Styret diskuterer når dette skal holdes, det er ønskelig å ha det tidligere enn det har vært, men at det må flyttes litt gradvis. Allerede 2023 vil det mest sannsynlig bli litt tidligere enn vanlig ettersom spesialen vil ta opp flere dager, og det neppe vil bli tid til møte.

Flytting av årsmøtet vil påvirke flere frister for klubben.

Sak 9/22 Utstillingskomite: 

Ett par stk fra styret melder seg til å være med i en utstillingskomité. 2 stk blir med i felles komité med NAAK og NAK mtp japanspesialen. 

Sak 12/22 Nettsida:

Handlingsplanen for 22/23 må ut på nettsiden, webmaster tar seg av det. 

Privatperson står for å betale leie på nettsiden, fortsetter med dette for øyeblikket. 

Ble tatt opp i forbindelse med det om det vil være hensiktsmessig for klubben å skaffe ett bankkort for slike ting. Sjekkes litt nærmere og tas opp igjen ved ett senere tidspunkt. 

Sak 11/22 Oslo Dog Show:

Nedstemt. Styret ser ikke nok fordeler med å dra denne gangen. 

Sak 8/22  NM-Blodspor:

Overskudd på 25 000kr. Arrangementet gikk strøkent, veldig fornøyde deltagere, dommere, frivillige og NKK representant. Lite minus at det ble dårlig media-dekning, men det kommer noen saker i ettertid. Facebook siden hadde mye av infoflyten. Dette må vi kalle en stor suksess fra vår lille klubb, store sko å fylle for nestemann! 

Sak 6/22 Mestvinnende liste

Innkommet forslag om endring av reglene for mestvinnerlista. Styret ser ikke noen grunn til å endre på dette pdd, uten mer argumenter for/mot. Det er ikke nok erfaring med det vi har enda til å gjøre endringer. 

Sak 7/22 SU

SU har fått godkjenning til å sette i gang å planlegge ett webinar om HD-indeks. 

Neste styremøtet er 11 oktober 2022 kl 20.00.