Referat styremøte i NSK 18/1-17

Tilstede: Frank, Wenche, Helle, Laila, Mette og Lisbeth
Forfall: Frida, Kåre og Ingrid Alice

Sak 1/17 Godkjenning av referat 14/12 
Referat godkjent

Sak 2/17 Post/Info
*Fra NKK: Oversikt over nordiske og internasjonale utstillinger 2018 
Vi er skuffet over å nå måtte konkurrere med NKK om utstillere, og at våre medlemmer mister en CACIB/storcert utstilling. Og kan vi ha med raser utenfor egen klubb samtidig som NKK. Vi sender brev til NKK og sammen med Norsk akita klubb og evt andre raseklubber.
*Fra NKK; Tillitsverv i NKK og privat virksomhet. Tas til etterretning.
*Fra NKK; Nominer Norges dyrehelt. Vi legger ut info på sidene våre på Facebook og nett.
* Fra NKK; Kandidater til komiteer. Vi har ingen kandidater.
*Status om KKAimporter. Lisbeth og Mette holder kontakt med NKK og kontaktpersoner i Japan.

Sak 3/17 Økonomi
Regnskap for 2016 er snart klart

Sak 4/17 Japanspesialen 
*Det jobbes med dommer for 2017.  
*Samarbeid med Akita klubben fungerer, komiteen godt samkjørt.
*Vi søker om å få med American akita på Japanspesialen i 2018.
*Lydighet 2017. Privat initiativ. Vi har etterlyst annonse, men ikke mottatt. Vi synes slike arrangement skal avklares med klubbene på forhånd. Vi ønsker heller informasjon og demo av aktiviteter, f eks i en egen ring og flere ganger i løpet av dagen.
*Nytt medlem i komiteen; Wenche er nytt medlem for NSK.

Sak 5/17 Årsmøtet 2017
Fredag 2/6. Frist kunngjøring 24/3. Frist innsending av forslag 21/4. Frist innkalling 5/5. Frist forhåndsstemmer 26/5. Laila gir valgkomiteen beskjed om frister.

Sak 6/17 Rasebeskrivelse til ”kjøpehund.no”
Info om prosjektet.
NKK forslag til tekst for shiba Vi ønsker noe mer om viktighet av sosialisering, Laila lager et tillegg. Vi fjerner at agility er en glimrende aktivitet. Vi ønsker at det endres til ”kan” varsle.
Øvrige raser;  NKK lager først for 200 mest registrerte raser. 

Sak 7/17 Oppdretterseminar
Hvor mye penger har vi til rådighet?
Må være ferdig planlagt til 1. mai. 
Alternative datoer 21-22/10 alternativt  4-5/11 eller 11-12/11 (avhengig av dato for RS)

Sak 8/17 Eventuelt
*Klargjøring av beslutning om å ikke delta i NKKs mestvinnende.
*NKKs avlsrådskurs; Lisbeth må melde forfall, Laila overtar plassen.

Neste møte onsdag 15/2 kl 19.00