Referat styremøte i NSK 6/11-17

Tilstede: Frank, Amanda, Hege, Vanja, Helle, Annika, Mette og Lisbeth
Forfall: Frida

Sak 66/17 NKKs Representantskapsmøte (RS)
Fortsatt fra 3/11
*Innspill fra Vanja. Vi er enige om at vi skal jobbe mer aktivt med RS-saker på våren og at vi gjør klarere vedtak for å vise styrets standpunkt.
*Referat fra RS. Saker kan forandre seg mye fra sakspapirene blir sendt ut, til saken faktisk stemmes over på RS. Viktigste endringer; Økt grunnkontingent, nok et ufullstendig vedtak om fullcertordning. For øvrig viser vi til den formelle protokollen fra møtet. Vi takker Amanda for en god jobb.

Sak 67/17 Effekter
Vi må bestille flere frosta-kopper. 
Vi jobber mer med nye/fornyede effekter når ting er kommet mer i orden.
Vi skal lage kalender 18/19 til Spesialen.

Sak 68/17 Kontaktpersoner 
Frank sjekker at alle kontaktpersoner på hjemmesiden er korrekte.

Sak 69/17 Høring om blodspor
Vi har fått fine innspill fra Laila Nagel. Vanja leser korrektur og ferdigstiller den.

Sak 70/17 Videre styrearbeid
Vi ber Eivind Mjærum om å være en mekler i den situasjonen vi er oppe i. Eivind får tilgang til interne diskusjoner og korrespondanse.
Hege blir ny nestleder frem til årsmøtet. Helle tiltrer som styremedlem.

Sak 71/17 Fordeling av Wenches ansvar / oppgaver
1. Mestvinnende lista; Frank
2. Materialforvalter; Amanda tar over effektene. Vi jobber med et sted å flytte boden og effektene til. Amanda ansvarlig.
3. Utstillingskomiteen; Vi leter litt etter kandidat.
4. Kontaktperson for utstilling; Vi leter litt etter kandidat. Eventuelt kan Vanja stille
5. Vandrepremiene; Vi leter litt etter kandidat. 
6. RFA og RS; Amanda er kontaktperson.
7. Dogs4all; Vi jobber med å finne en løsning for i år.  Amanda tar ansvaret fra 2018.
8. Distriktskontaktene; Frank

Vi ber Distriktskontaktene legge ut arrangementer på ”Norsk shiba klubb” på Facebook. Amanda ser over tilganger og funksjoner.

Neste møte Mandag 4/12 kl 19.30.