Referat styremøte JUN 25/8-20

Til stede:
Vibeke Standal, Ole Arntzen, Geir Saxeide, Solvor Nærland, Rosanna Anderssen, Mika Hætta

Forfall:
Inger Cecilie Saari, Sunniva Bjørkvik, Thea Ringerike

Til info:
– Det er kommet en bekymringsmelding på dommer etter dommerseminaret. Tas til etterretning.
– Det opplyses om koronaretningslinjer under utstilling

Sak 21/20 – Referent:
Mika skriver referat fra styremøtet.

Sak 20/20 – RS:
– RS blir avholdt uten sosialt arrangement på kvelden
– Faktura på medlemskontingent fra RFA er mottatt, oversendes kasserer
– Mika legges til i RFA sin facebookgruppe
– Forslagsliste utsatt til 1. september, det legges ut innlegg på facebooksiden for å oppmuntre folk til å sende inn saker

Sak 26/19 (videreført sak) – Nettside:
– Brønnøysundregister er oppdatert med nye styremedlemmer
– Nye styremedlemmer må legges ut på nettsiden, Mika oppdaterer
– Referater fra de to siste styremøtene må legges ut, Vibeke publiserer disse
– Det trengs en struktur under menyen Helse & avl for informasjon om sunnhetsutvalget, helseartikler, helseundersøkelsen osv
– Arbeidsgruppa for nettsiden planlegger og avtaler eget møte for struktur og innhold

Sak 38/19 (videreført sak) – SU informerer:
– SU jobber med evaluering og nye statistikker i RAS, sånn at dette er klart når nye IT-verktøy i NKK er tilgjengelig. Deretter kommer ny versjon av RAS til styrets godkjenning.
– Det trengs et fysisk møte for SU i Bergen for å jobbe med tall og statistikk til rapporten. Styret godkjenner 1 møte i løpet av året.

Sak 18/20 (videreført sak) – Økonomi:
– Det er ennå ikke mottatt støtte fra NKK til dommerkonferansen avholdt i januar
– Det er laget en revidert versjon av budsjettet til Japanspesialen basert på tidligere tall, dette skal brukes til å søke krisepakke fra NKK
– Momssøknad godkjent i NKK
– Etter bytte av trykkeri er det vesentlige besparinger i trykkostnader, bedre kundeservice og høyere kvalitet på magasinet
– Gro Karete får mandat til å trykke medlemsbladet i farger etter behov

Forslag til å øke inntekter:
– Produkter med litt ulike shibamotiv, ikke bare klubblogo
– Onlineforedrag med Line Østerhagen

Sak 22/20 – Klubbhåndbok:
– Oppdatering av klubbhåndboken har stagnert. Tidligere styremedlem Vanja ønsker å fortsette arbeidet i samarbeid med Solvor.
– Vi har ikke lenger kursansvarlig. Distriktskontaktene overtar derfor ansvaret for å arrangere kurs i sine distrikter

Sak 23/20 (videreføres) – Kai:
– Rosanna tar tak i arbeidsgruppa for å få i gang arbeidet med åpen stambok

Sak 24/20 – Japanspesialen:
– JUN trenger en representant til i komiteen

Eventuelt:

Vibeke informerer om blodsporprøven
– Totalt 44 påmeldinger
– Ligger an til noe samme overskudd som tidligere
– Sporleggere får klubbkrus som takk
– Vibeke lufter tanken om å søke om NM i blodspor for 2022 dersom årets blodsporhelg går bra
– Grovt estimat viser mulighet for god fortjeneste
– Kan tas opp til vurdering etter vinteren

Stolpejakt

Blodsporkurs
– Vi venter på siste kurskveld

Info om useriøse oppdrettere
– Egen artikkel til medlemsbladet, samt en kortere og litt lettere artikkel til nettsiden

Oppdretterseminar
– Blir fast sak fra neste styremøte
– Bør tas en vurdering på om det bør endres navn til raseseminar for å inkludere flere
– Forslag om presentasjon av seminaret på spesialen

Google Drive
– Det fremmes forslag om å bruke Google Drive for styrerelaterte dokumenter for å forenkle arbeidsflyten
– Mika lager en drive som styret skal forsøke å bruke de kommende månedene