Årets utstillingshund

Poeng regnes bare etter plassering i rasen, ut fra resultater som klubben får tilsendt fra utstillingsarrangøren (endring i reglene når det gjelder antall deltakere for Årets utstillingshund trådte i kraft 01.01.2010).
Poeng for resultater fra FCIs verdensutstillinger, europautstillinger og circuitutstillinger i tilknytning til disse:

Alle klassevinnerne på slike utstillinger (uten tradisjonell BHK/BTK) som ikke blir BIR/BIM, får poeng som om de var blitt 2BHK/2BTK

– Poeng regnes etter følgende nøkkel:
1-10 deltakere 11-24 deltakere 25-> deltakere
BIR 5 10 15
BIM 4 8 12
2 BHK/BTK 3 6 9
3 BHK/BTK 2 4 6
4 BHK/BTK 1 2 3
Ved poenglikhet skjer rangering etter følgende kriterier:

1. Antall utstillinger

2. Antall BIR

3. Antall BIM

4. Plasseringer BHK/BTK

5. Antall deltagere på utstilling

6. Innbyrdes plassering på samme utstilling

– Inntil 5 resultater i løpet av året blir tellende
– Inntil 1 utenlandsk resultat kan telle med blant de 5. I dette tilfellet må eier gi beskjed om hvilken utstilling. Gjelder det en utstilling i et nordisk land, trengs ikke å sende inn kopi av katalog og kritikk (resultatene er tilgjengelige i database). Fra utstilling i land som ikke har slik database, må dette sendes inn av eier.

Aarets_utstillingsshiba_pokal.jpg