Styremøte i NSK 16.12.08

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 16. desember 2008

Tilstede: Solvor, Terje, Inger Merete, Gro, Eirik, Lisbeth
Forfall: Lone, Torbjørn, Torstein, Tonje

Sak 101/08 Post/Info
Orientert om en eksklusjon, personen har ikke vår rase.

Sak 102/08 Økonomisk orientering

  1. Orientering fra kasserer. Ligger an til overskudd, og klubben har en god økonomi.
  2. Vi er utsolgt for frostede kopper, vi bestiller et nytt parti på 72.

Sak 103/08 Rasekompendium
Det er kommet nytt stoff(bilder og grafikk) fra Japan, og dette må tas inn i kompendiet. Deretter skal det korrekturleses og  språkvaskes.  Forventer at kompendiet kommer i januar.

Sak 105/08 Møteplan 2009
Neste møte mandag 26/1 kl 20.00.  Vi satser på å holde møter mandager kl 20.00

Sak 106/08 Eventuelt
Ingrid og Bjørn går ut av sponsorgruppen. Torbjørn ønsker å gå inn dersom vi finner en person til i lokalmiljøet som kan jobbe med han og utgjøre sponsorgruppen sammen Per og Kari Pedersen

Referent
Lisbeth Høyem