Styremøte i NSK 18.02.08

Referat fra Ekstra styremøte 18. februar 2008

Tilstede: Inger Merete, Terje, Torstein og Solvor

Bakgrunn for det ekstra  møtet var at det måtte gjøres ett par hastevedtak før Shib-A-Visa gikk i trykken.
Sak 18/08:  Hvordan presentere listene over plassering i årskonkurransene

Styret har tidligere gjort vedtak om kriterier for å få utlevert vandrepokaler. Det var imidlertid ikke klargjort om hunder av eiere som ikke kan vinne vandrepokaler skal være med i konkurransen/stå på resultatlisten.

Vedtak: Alle hunder/eiere skal stå på resultatlisten for 2007, også de som ikke kan vinne vandrepokaler. Dersom hunden med flest poeng ikke kan vinne vandrepokal fordi eier ikke er medlem eller tidligere ikke har tilbakelevert pokal, vinnes pokalen av den neste på listen.
Sak 19/08: Manglende innsending av resultater til konkurransene Årets Bruksshiba og Årets nybegynner i agility

I Shib-A-Visa nr 4/07 ba styret om å få tilsendt alle resultater fra brukskonkurranser og agility med kopi av kritikk innen 1. januar 2008. Etterlysningen medførte ingen innsendinger. Imidlertid ble noen resultater for en hund sendt sekretær i høst, men uten kritikk og uten at navn på arrangør og dommere ble oppgitt. Vi var også kjent med andre resultater, selv om de ikke var sendt til styret. Styret ønsker å få delt ut vandrepokalene når vi vet at det finnes kandidater, og har under tvil purret. Etter purring har resultater for to hunder nå kommet, mens vi fortsatt venter på manglende opplysninger angående resultatene til en hund. Vi er gjort kjent med at det finnes en nettside med agilityresultater. Dette opphever behovet for kritikk fra agilitykonkurranser. (Men vi trenger likevel informasjon om hvilke konkurranser).

Vedtak: Styret godkjenner resultatene for disse hundene dersom manglende opplysninger blir innsendt straks.

Redaktør har funnet kandidat som innfrir kravet til Årets nybegynner i agility.

Solvor, referent