Styremøte i NSK 19.10.10

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 19. oktober
Tilstede:  Torstein, Terje, Gro, Solvor, Eirik, Lone, Ann Margot, Lisbeth
Forfall: Eivind, Lise

Sak 65/10 Post/Info
*Fra NKK: Disiplinærvedtak fra Sverige.
*28 deltakere til juleannonsen
*Oppfølgingslisten ble gjennomgått og nye punkter tatt inn. Torstein oppdaterer og alle må sende inn status etter hvert. Den blir fast punkt til slutt på hvert styremøte

Sak 66/10 Økonomi
Status som ved forrige møte. Vi får ny bankforbindelse og nye kontoer som følge av registreringen i Brønnøysundreg.

Sak 67/10 Dommerkonferansen
Det er bare 3 påmeldte, men mange har meldt ”avbud” pga kort frist og stor utstilling i Herning, Danmark. Vi satser på å flytte konferansen til 5. mars 2011. Ny invitasjon sendes snarest. Lisbeth ansvarlig. Vi dekker evt utlegg de påmeldte har hatt. Terje avbestiller hotellet og undersøker for neste år.

Sak 68/10 Ekstraordinært RS
Vi velger Torstein som delegat og Lisbeth som vara.

Sak 69/10 NKKs avlsrådskurs
Ann-Margot og Torstein deltar for oss. Terje melder på og betaler.

Sak 70/10 Nytt domene?
Nå som vi er formelt registrert i Brønnøysund registrerer vi dette domenet: www.norskshibaklubb.no

Sak 71/10 Dogs4all
Torstein og Terje har ansvaret for organiseringen. De har fullmakt til å finne personer og ressurser.

Sak 72/10 Endringer i utstillingskomiteen?
Utstillingskomiteen fortsetter som før. Men styret forelegges dommere som er aktuelle for dømming, og styret gjør det formelle vedtaket før bindende avtale inngås. Det tilstrebes å ha dommere klare for 3 år frem i tid.

Sak 73/10 Klubbeffekter
Vi satser på gensere, vanlig t-shirts og damemodell t-shirt.
Vi ber om tilbud på følgende: Gensere:  1 farge 50 stk/ 2 trykk. Vanlig t-shirt: Koksgrå/grå og kaki/beige. XS-XXL, 75 i hver farge fordelt på begge trykk, ass str Damemodell: Koksgrå/grå og kaki/beige. M-L-XL, 5 i hver farge/str.

Shibakalenderen blir trykket i samme format som i fjor.

Sak 74/10 Oppfølgingslisten
Listen gjennomgått og oppdatert.