Styremøte i NSK 20.05.08

Referat fra styremøte i Norsk shibaklubb 20/5-2008

Tilstede: Solvor, Inger M., Terje, Gro, Torbjørn, Lone, Eirik og Lisbeth
Forfall: Tostein og Tonje

Sak 49/08 Taushetserklæring
Alle tilstedeværende bekrefter å ha lest og godtatt klubbens taushetserklæring. Fraværende styremedlemmer bes bekrefte per e-post.

Sak 50/08 Møtedager 2008
Foreløpig møteplan ut 2008:
27/5, 24/6, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11, 16/12

Sak 51/08 Kontaktpersoner
Utstillingskomite; Inger M og Lisbeth
Sponsorgruppe; Alle fortsetter
Valpeformidler; Fortsetter
Web-redaktører; Begge fortsetter med samme arbeidsfordeling
Redaktør/HS-kontakt; Lisbeth
Det jobbes videre med å bekrefte alle kontaktpersoner, eventuelt skaffe nye.

Sak 52/08 NKKs jubileumsutstilling på Bjerke

  1. Sponsorgruppen stiller med stand, men trenger medlemmer til å bidra.
  2. Klubben sponser Jubileumsmiddag for en person, dersom styret finner noen som vil representere klubben.

Referent Lisbeth