Styremøte i NSK 20.08.09

Tilstede: Solvor, Torstein, Lisbeth, Eivind, Torbjørn, Johanne, Lone, Gro
Forfall: Eirik, Terje 2009-09-19 Webmaster

Sak 37/09 Post/info
Årsmøtereferatet er godkjent og underskrevet

Sak 38/09 Økonomi
Ingen endringer siste tiden, økonomien fremdeles i god tilstand.

Sak 39/09 Rasekompendium og dommerkonferanse

 • Torstein har bestilt 150 eks som er ferdige i løpet av neste uke
 • Kompendiet sendes alle norske dommere og dommerelever/aspiranter. Utenlandske må kjøpe det.
 • Pris blir 150,- inkl porto, noe som gir oss kostnadsdekning.
 • Nettutgaven sperres for utskrift og det legges inn tekst om dette i nettutgaven.
 • Lisbeth sender adresselapper til Torstein, Solvor lager et følgeskriv.
 • Komite for dommerkonferansen: Eivind, Torstein, Christen, Lisbeth. Torstein kaller inn til første møte.
 • Vi ønsker oss en 2-dagers konferanse. Det må lages budsjett for 15-20 pers + klubbens deltakere/styret. Frist for å søke NKK om midler er 1/10-09. Det er viktig å få tak i eksempelhunder som kan vise hva som er feil/mindre ønskelig.

Sak 40/09 Fra årsmøtet: Evaluering av ordningen med distriktskontakter
Johanne og Gro lager enkelt skjema til DK for å høre hva disse synes om ordningen.

Sak 41/09 Fotokonkurranse for å finne motiv til nye klubbeffekter?
Styret støtter sponsorgruppens forslag om fotokonkurranse. I første omgang for å få bilder til kalender 2010, men styret vil også vurdere om enkelte bilder kan egne seg som motiv på andre klubbeffekter.
Styret ønsker seg følgende jury: Laila Nagel, Harriet Gleditsch, Eirik Knudsen, Solvor Nærland, Tove Holmøy. Solvor forespør disse.
Konkurransen utlyses på nett så raskt som mulig og i Shib-a-visa 3-09. Frist 15. oktober.  Solvor og Lisbeth lager tekst
I Shib-a-visa 4-09 utlyses fotokonkurranse for kalender 2011, med frist juni 2010.

Sak 42/09 Vedlikehold av vandrepremier
Styret er ansvarlig for all gravering. På denne måte sikrer vi også at premier returneres i tide.
Ved oversittelse av frister for tilbakelevering, vil premien bli tilbakeholdt hos klubben ved eventuelt senere anledning.
Betingelser endres på kvitteringsskjema umiddelbart.

Sak 43/09 Fremtidig avvikling av Japanspesialen

 • En utstiller har bedt styret evaluere ordningen med 3 utstillinger på to dager. Resultater fra spørreundersøkelsen for årets utstillere, ble også lagt til grunn i styrets diskusjon.
 • Siden Japanspesialen er et samarbeid med 3 klubber, kan ikke NSK vedta hvordan utstillingene skal gjennomføres, men vi vil sende vårt forslag til NAK og NAAK.
 • Styret i NSK foreslår følgende program for fremtidige Japanspesialer: 
  Fredag:  Årsmøte (for de klubber som ønsker dette)
  Lørdag: 1 utstilling + grilling
  Søndag: Dobbel utstilling med tidlig start og pause midt på dagen.

Sak 44/09 Tilbud om å kjøpe et ekstra utstillingtelt
Vi har fått tilbud om å kjøpe et tilsvarende utstillingtelt som det vi har, for kr 1500,-
Vi takker nei i denne omgang. Vi må se mer på behovet, og spørsmålet om oppbevaring er også et argument for å si nei. 

Sak 45/09 Eventuelt

 • NKK Hed/Opp: Organisasjonskurs. Ikke aktuelt med dette kurset for noen i styret.
 • Treff i nord, annonseres på nett og i bladet, pluss opplyses om i andre fora.

Ref
Lisbeth