Styremøte i NSK 23.09.08

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 23. september 2008

Tilstede: Solvor, Terje, Lisbeth, Gro, Lone, Inger, Torbjørn
Forfall: Eirik, Torstein, Tonje,

76/08 Post og info
a) NKKs handlingsplan for 2008-2010 Vi ønsker et tiltak til under ”Organisajon”: NKK må jobbe for at det blir enklere  å reise med hund på offentlige transportmidler. Solvor og Lisbeth lager endelig forslag
b) Tilbakemelding på rasepresentasjon. Solvor har fått  PDF, som ser veldig bra ut.

77/08 Økonomisk orientering
a) Ligger bra an ift til budsjett, men avhenger av salg av effekter, vi har 214 medlemmer
b) Søknad om støtte: Vi støtter søknaden med forbehold om at det skjer ganske raskt siden vi ønsker kompendiet ferdigstilt.

78/08 Oppfølging fra årsmøtet;
Brev til NKK ang innføring av kjent HD status på avlsdyr. Ingen innvendinger på brevet  er innkommet fra styret.

79/08 Avlsrådskurs 2009
avholdes 24.-25. Januar. Det er interesse i styret for å reise. Tas opp igjen når den endelige invitasjonen kommer. Deltagelse vil avhenge av pris og antall. De som er interessert må fremlegge ”kostnadsoverslag” på neste møte.

80/08 Klubbeffekter

 • Kalender 2009 Harriet jobber sammen med sponsorgruppen. Styret ønsker veggkalender med større tall og markering av søn-og helligdager
 • Salgseffekter Krus og termoser er bestilt. Kort er underveis.

81/08 Juleannonse i Hundesport.
Vi tar helside. Lisbeth ansvarlig for annonsen.

82/08 Hundemessen Exporama.
Det mangler fortsatt folk til å dele på å betjene standen.

83/08 Orientering Spesialene 2009/2010

 • Dommere:
  •  2009: Kari Granås Hansen
  •  2010: Arne Foss
 • Sted:
  • 2009 Hunderfossen
  • 2010: Geilo eller annet sted mot vest.

84/08 Poeng for deltakelse i Brukshundkonkurranse
Forslag til poengberegning for Brukskonkurranser:
Bruks
D >160p = 1p >224p = 2p
C >300p = 3p >420p = 4p
B >300p = 4p >480p = 5p
A >325p =5 p >520p = 6p

Begrunnelse: Bruks består av en lydighetsdel og en/flere spesialgren/er. Poenggrensene er satt ift 1) godkjent poengsum i hver klasse og 2) krav til opprykk til høyere klasse. For å få godkjent og opprykk er det i tillegg krav om minstepoeng i spesialgren og lydighet, men vi gjør systemet så enkelt som mulig og bare tar hensyn til oppnådd poengsum. Som for de andre grenene som teller til Årets brukshund, settes maks poengsum også for bruks, til 6 poeng.

85/08 Eventuelt
Ingen hadde saker til dette punktet.

Lisbeth Høyem
referent