Styremøte i NSK 24.06.08

Referat styremøte i NSK tirsdag 24. Juni 2008

Tilstede: Solvor, Terje, Torstein, Torbjørn, Gro, Eirik og Lisbeth
Forfall: Inger Merete, Lone, Tonje

62/08 Post og info

  1. NKK: Endringer i utstillingsreglene ang drektige tisper; “Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 dager.”
  2. NKK: Til orientering; Kommisjonsmøte for Arne Foss avholdt 11. Juni
  3. NKK: Til orientering: Høringsrunde om nye regler for NM i blodspor
  4. NKK: Til orientering: Varsel om useriøs nettaktør og falske fakturaer

63/08 Økonomisk orientering
Status omtrent som ved forrige møte. Ser ut til at det er et godt resultat på Spesialen.

64/08 Nye klubbeffekter:

  1. Tilbud om krus o.l., se mail fra Kari Pedersen. Vi satser på kopp Frosty og termokurs, og sjekker pris på sitteunderlag
  2. Pris på trykking av akvarell-kort. Vi bestiller 250 kort på matt papir av god kvalitet. Vi ber Tove lage et naturbilde som motiv.

65/08 Kontaktperson Midt-Norge
Vi forespør Sissel

66/08 Rasekompendium – hva gjenstår?
Torstein og Christen snakkes på Bjerke ang bilder.

67/08 Helseundersøkelse – hvordan er situasjonen?
Torstein og Christen snakkes på Bjerke

68/08 NKK Bjerke: Hundetorg og jubileumsfest
Hundetorget: Det ser ut som vi har bemanning til hele helgen.
Jubileumsfest: Christen representerer klubben.

69/08 Eventuelt

  •  Årsmøtereferat er under utsending
  •  Poeng for brukskonkurransene er under jobbing.

Referent
Lisbeth Høyem