Styremøte i NSK 25.11.08

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 25. november 2008

Tilstede: Solvor, Terje, Lisbeth, Torbjørn, Torstein, Eirik, Gro

Forfall: Tonje, Lone, Inger Merete

Sak 94/08 Post/Info

 1. Til orientering: Nye retningslinjer for blodspor er vedtatt og gjelder fra 1.1.09
 2. Til orientering: NKKs vinnerutstilling vil fra 2009 avholdes på Lillestrøm med rasetorg
 3. Til orientering: Autoriserte hundedommeres forening oppfordrer alle arrangører til å bruke norske dommere
 4. Til orientering: NKK har nå foreløpige medlemstall for 2008 klare. NSK har 215 hovedmedlemmer og 9 familiemedlemmer

Sak 95/08 Økonomisk orientering

 1. Status fra kasserer utsendt på mail. Det selges godt med effekter og estimert overskudd er oppjustert siden sist. Klubbens likviditet er god. Noe tregt salg av kalendere, men annonseres i Shib-a-visa. Trykkeriet har innrømmet oss avslag i pris p.g.a. feil format/liten størrelse på dato. Kalenderen inneholder praktfulle bilder av shiba i ulike aktiviteter.
 2. Salg på Hundelivsmessa ca 5000,- og Hamar ca 2000,-. Termokoppene gikk så godt at vi har bestilt flere.
 3. Restlager effekter. Gamle selges fortsatt til nedsatt pris. Det annonseres klær i Shib-a-visa.

Sak 96/08 Innføring av registreringsrestriksjon
NKK har godkjent vår søknad om krav til kjent HD-status hos foreldredyr, med ikrafttredelse 1.7.2009. Kunngjøres via Shib-a-visa og hjemmesiden.

Sak 97/08 Spesialen/Årsmøtet  2009/2010

 1. -09 Ny rase på spesialen, henvendelse fra Danmark om shikoku.
 2. -09 NAAK har utstilling på lørdag, sammen med NAK
 3. -09 Årsmøtet avholdes på fredag.
 4. -10 Nytt sted Nesbyen

Sak 98/08 Avlsrådskurs
Solvor og Lisbeth er påmeldt.

Sak 99/08 Hundelivsmessa
Standen var veldig fin, effektene tok seg bra ut. Mange interesserte innom.

Sak 100/08 Eventuelt
• Eirik følger med på NKK.no for å fange opp kurs, melde fra om aktiviteter til klubbens side og bladet.

Referent
Lisbeth Høyem