Styremøte i NSK 26.01.09

Tilstede: Solvor, Terje, Torstein, Gro, Torbjørn og Lisbeth
Forfall: Inger Merete, Eirik, Lone, Tonje 2012-06-12 Webmaster

Sak 1/09 Post/Info
Ingen saker

Sak 2/09 Økonomisk orientering
Utsendt foreløpig regnskap for 2008, med cirka overskudd 15 000,- og første utkast til budsjett 2009.

Sak 3/09 Rasekompendium og dommerkonferanse
* Rasekompendiet er forsinket
* NKK orienterer om tilskudd for dommerkonferanser, og ønsker at raseklubber melder inn sine ønsker senest 31.januar 2009. Vi vil at alt materiale skal være ferdig før vi søker.  Vår dommerkonferanse skal derfor avholdes i 2010.

Sak 4/09 Arbeidsbeskrivelse/instruks for sponsorgruppen.
Solvor lager forslag til instruks. En del oppgaver og innspill ble diskutert.

Sak 5/09 Avlsrådskurs 09
*Veldig bra kurs som var verdt pengene. Kurset inneholdt mye fagstoff, og referatet vil presentert for medlemmene.
*Vi bør diskutere om vi skal ha avlsråd og i hvilken form. NKK anbefaler sterkt at klubber har et slikt organ.
*Vi bør oppfordre medlemmene til å delta på Oppdretterskolen
*NVH /Frode Lingaas jobber med en helseundersøkelse for web, så foreløpig legger vi vår egen helseundersøkelse på vente. Komiteen får beskjed om dette.

Sak 6/09 Spesialen 2009
* NKK har åpnet for shikoku på alle tre utstillingene.
* NAK og NAAK ønsker en felles nettpåmelding, som vi setter opp. Lisbeth ansvarlig.
* Vi ønsker 1/3 side fellesannonse i Hundesport med alle 3 klubber. NAAK har allerede sagt ja.
 

Sak 7/09 Møteplan 2009
Vi holder oss til mandager kl 20.00 23/2 – 23/3 – 27/4
I forkant av årsmøtet vil det bli hyppigere møter. Frister i forbindelse med årsmøtet: Kunngjøring 20/3, Innsending av forslag 17/4, Innkalling 30/4. Valgkomiteen påminnes om den nye modellen slik at de kan starte sitt arbeid.

Sak 8/09 Eventuelt
Ingen saker

Referent
Lisbeth Høyem