Styremøte i NSK 27.05.08

Referat fra styremøte NSK 27. mai 2008

Tilstede: Solvor, Torstein, Terje, Eirik, Tonje, Gro, Lisbeth, Lone
Forfall: Torbjørn, Inger

Sakliste:

53/08 Post og info

 1. Referat og tidspunkt: Alle har nå bekreftet taushetserklæringen. Foreløpig holder vi på klokken 20.30
 2. NKK: Forslag om ny tidsramme for terminlisten (se vedlegg) Lisbeth skriver et svar til NKK, vi synes det er OK med kortere frist.
 3. NKK: Endringer i autorisasjonsreglene for eksteriør dommere (se vedlegg) Vi ønsker økning til 50/30
 4. Til orientering; NKK: Endringer i regler for RIK her.
 5. Til orientering; NKK: Referat fra NKKs ordinære Representantskapet

54/08 Økonomisk orientering
Resultatet for spesialen ser veldig bra ut. Endelige tall er ikke helt klart enda. Flere påmeldte enn budsjettert, oppveier dyrere premier. Økonomisk status er bra og klubben har god likviditet.
Vi har per d.d. 207 betalende medlemmer.

55/08 Oppsummering av Shibaspesialen og Jubileumsfesten
Masse positive tilbakemeldinger både fra egne medlemmer og andre utstillere på utstillingen og festen.

56/08 NKKs 110 år jubileum

 1. Påmelding til Hundetorget. Frivillige til å delta på stand? Ingrid har meldt oss på, og noen har meldt seg til å hjelpe på stand. Vi sender noe flere forespørsler
 2. Påmelding til Jubileumsfesten. Torstein kan ikke, vi spør Ingrid.

57/08 Hundelivsmessen Exporama 8.-9. November.
Vi er påmeldt. Medlemmer oppfordres til å stille opp. Bra tiltak for klubbens økonomi.

58/08 Årets bruksshiba

 1. Forslag til endringer i konkurransen Årets brukssshiba (se vedlegg) fra sak 47/08 Styret beholder dagens system.
 2. Det er også etterspurt poengberegning for Bruksøvelsene. Lisbeth lager forslag

59/08 Kontaktpersoner

 1. Ny kontaktperson fra styret Gro
 2. Oppnevnte kontaktpersoner Laila, Christen, Bente, Sissel, Lise og Halvor fortsetter
  Sørlandet: Bente fortsetter,    Midt-Norge: Avventer litt ,    Nord-Norge: Lone, Ny

60/08 Ny klubbeffekter

 1. Vi har fått tilbud fra Tove Holmøy om å kjøpe en shiba-akvarell for å bruke som motiv på postkort.Pris 1000,- Torstein sjekker pris på trykking før vi bestemmer oss.
 2. Vurdere nye effekter som kopper, fat osv fremfor tekstiler. Bildemotiv fremfor klubblogo. Solvor sjekker priser og mulige effekter i samarbeid med sponsorgruppen.
 3. Kalender må få større datoer og innføring av helligdager.

61/08 Eventuelt
Eirik og Lisbeth samarbeider om poengberegning for årskonkurransene.

Referent Lisbeth