Styremøte i NSK 28.09.10

Tilstede: Ann Margot, Terje, Solvor, Eirik, Gro, Lise, Lisbeth
Forfall: Torstein, Lone, Eivind

Sak 56/10 Post/info
*Fra NKK: Ekstraordinært RS i NKK 27/11-10
Tatt til etterretning. Vi hører med andre klubber/miljøer om noen har kandidat/er vi kan støtte. Våre representanter blir oppnevnt på neste møte.
*Fra NKK: Raseutvidelsen vår skal behandles i Hovedstyret 19/10-10
*Fra NKK: Invitasjon til Hund og samfunn.
Info om dette ligger på klubbens side.
*Fra NKK: Innføring av høringsrutiner
Vi synes det er bra at det blir formelle rutiner for høringer, og vi har ingen kommentarer til utsendte forslag.
*Til orientering: Klubben er nå registrert i Frivillighetsregisteret og har fått organisasjonsnummer.

Sak 57/10 Økonomi
Terje orienterte om status. Medlemstallet øker. Økonomien ser grei ut og vi ligger ganske opp til budsjett.
Shib-a-visa 3 og 4 kjøres som dobbelnummer, noe vi vil spare litt på.
Vi prøver å ordne privat innkvartering i forbindelse med styremøtet på Gardermoen.
Sluttoppgjør for Japanspesialen 2010 er gjort.

Sak 58/10 Infobrosjyren
Vi bestiller 1000 eks. Pris på 500 ift 1000 er så liten at vi velger å ta 1000.
Styret kom med flere innspill som Solvor formidler videre til Harriet.

Sak 59/10 Forum på klubbens nettside
Vi legger ned vårt forum, men vi legger ut linker til shibainfo.com og Shiba-no-Kais forum. I tillegg legges det ut et skjema for kontakt med NSK som går til klubbens mailer. Det må formuleres en tekst i forbindelse med mailskjemaet.

Sak 60/10 Oppfølgingsliste
Utsendt forslag ser OK ut. Fra 1. januar 2011 innfører vi faste saksnummer som følger sakene.

Sak 61/10 Juleannonsen
Vi bestiller helsides annonse.

Sak 62/10 Nytt medlem i utstillingskomiteen
Sandra Janzsó blir nytt medlem fra NSK

Sak 63/10 Sponsorgruppe
Gruppens oppgaver har vært salg av klubbeffekter, kiosk, stand og eksterne sponsorer. Sponsorgruppen avvikles i sin nåværende form, og vi utnevner heller ansvarlige personer/koordinatorer for hvert arrangement.

Eirik fortsetter med ansvar for klubbeffekter, men vi begynner å bli tom for en del.
Til T-shirts og collegegenser kan vi bruke forsidebilder fra rasekompendiet og rasepresentasjonen, til caps, krus o.l bruker vi Harriets stiliserte tegning.
Vi undersøker litt om ulike leverandører. Eirik samordner og sender ut tilbudene.

Sak 64/10 Eventuelt
*Dommer 2011: Vi venter på svar fra forespurt dommer, og håper på snarlig avklaring.
*Vandrepremie for valp: Vi innfører ikke noen ny vandrepremie, men prøver å gi mer oppmerksomhet til valper som gjør det godt på valpeshow.
*Vi etterspør status på oversettelse av rasekompendiet