Styremøte i NSK 28.10.08

Referat fra styremøte i NSK tirsdag 28. oktober kl 20.30 Tilstede: Solvor, Inger Merete, Torstein, Gro, Terje, Lisbeth Forfall: Eirik, Lone, Tonje, Torbjørn

Sak 86/08 Post/Info a) Til orientering: Korrektur av forrige referat sak 84/08 Første linje skal være: Fra 1.1.09 innføres følgende poengberegning for Brukskonkurranser b) Til orientering: Nye dommere; Vigdis Nymark og Leif Ragnar Hjort c) Til orientering: Juleannonse i Hundesport med 24 deltakere

Sak 87/08 Økonomisk orientering Kasserer gjennomgikk status, samt estimatet for resten av året. Omsetningen nærmer seg 100.000 i året. Estimert overskudd er 3.600, mot budsjett på 4.700. Får vi et bra salg på de nye effektene vil dette bli høyere. Klubbens likviditet er god. Medlemstallet øker stadig, det er nå 220 betalende medlemmer, en økning på omlag 40 sammenlignet med samme tid i 2007.

Sak 88/08 Spesialene 2009/2010 a) 2009: Til info: Vår utstilling er på SØNDAG 31. mai. Vi må diskutere hvilken dag årsmøtet skal legges til. b) 2010: NAK ønsker å avholde sin utstilling sammen med NSK og NAAK. Vi sier ja til dette. Vi venter fortsatt på svar fra Geilo, og Torstein sjekker alternative campingplasser.

Sak 89/08 Klubbeffekter a) De nye effektene; Vi venter på kortene. Pris vil bli 20,- Ved kjøp av 5 80,- Ved kjøp av 10 kr Pris 160,-. Priser på kopper; Termo 110,- Frosty 70,- Rabatt kr 10,- ved kjøp av 4 stk b) Shibakalender Pris 200,- Samme ved direkte salg. Vi gir 1 til Nippo i Japan c) Gamle kort selges i pakke 4 små +1 stort til 30,-

Sak 90/08 Statusrapporter a) Rasekompendiet utkastet er ferdigstilt. Nå gjenstår valg av bilder og korrektur. b) Hundelivsmessen. Styret vedtok å senke prisene på gamle effekter.

Sak 91/08 Kontaktperson Midt-Norge NY er Sissel Skjelbred

Sak 92/08 Avlsrådskurs Vi har diskutert reiseutgifter for de som ønsker å delta, men siden vi ikke har noe endelig informasjon om utgifter fra NKK, tar vi ingen avgjørelse enda.

Sak 93/08 Eventuelt Vi er glade over at NKK har hatt fokus på problemer med å reise kollektivt med hund.

Referent Lisbeth Høyem