Styremøte NSK 26.08.10

Tilstede: Torstein, Solvor, Ann Margot, Gro, Lone, Eirik, Eivind, Lise og Lisbeth
Forfall: Terje 2011-01-05 Webmaster

Sak 48/10: Post/info
NKK: Avlsrådskurs
NKK: Endringer i aktivitetsavgift (vil ikke ha noen praktisk betydning for oss)
NKK: Valg av repr til brukerforumIT
NKK: Prøveregelverk – Endring av vaksinasjonsbestemmelser.
Årsmøtereferatet er nå underskrevet av alle

Sak 49/10: Økonomi
Medlemstallet øker, og Spesialen har gitt oss et overskudd på ca 9 500,-

Sak 50/10: Dommerkonferansen
Info ligger på AHF. Eivind gjør ferdig utkast til reisestøttesøknad og invitasjon. Lisbeth sender ut.
Vi trenger hunder til demo. Eivind og Christen jobber med å få frem de hundene vi trenger. Viktig å få vist frem hunder med feil som klubben vil at dommerne skal være oppmerksom på

Sak 51/10: Kursavgift sporkurs
Pris for medlem kr 1500,- ikke-medlem 2000,- Observatør uten hund 500,-
Må være minst 3 deltagere før kurset gjennomføres. Må avklare hva som er siste frist for å avbestille instruktør uten å måtte betale.

Sak 52/10: Helseundersøkelsen

Sunnhetsutvalget ser på resultatene, Torstein hjelper med tolkning av statistikk. Slik at vi kan stille flere spørsmål for oppklaring. Endelig rapport må være lettfattelig og presenteres i Shib-a-visa. Resultatene presenteres i Shib-a-visa nr 4.

Sak 53/10: Info-brosjyren
Innhold i gammel brosjyre og artikkel i hundesport er egentlig ganske likt. Artikkelen fra Hundesport er grundigere og vil derfor legges til grunn i for nye brosjyren. Vi bytter noen bilder og tar med noen nye i tillegg. Harriet hjelper til med layout. Ferdig til neste styremøte i september og trykkes til Dog4All.

Sak 54/10: Manglende underskrifter på referat fra konstituerende møte.
Referatet trengs til registrering i Frivillighetsregisteret. Hvis det kreves underskrevet versjon må vi sende ut kopier for underskrifter.

Sak 55/10: Eventuelt
*Status utvidelse av raseklubb; Saken er i NKK systemet.
*Dommer til 2011 må avklares snarest
*Styremøtedatoer: 21/9, 19/10 kl 20.30 7/11 på Gardermoen
*Oppfølgingsliste for pågående saker, Torstein lager et utkast.
*Sponsorgruppen vurderes på neste møte. Alternativt kan vi heller gi ansvar til personer fra oppgave til oppgave.