Styret


Oversikt over tidligere styrer finner du HER.

Leder

Vibeke Standal
Ambjørvegen 361, 2838 Snertingdal
Mobil: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com


 Nestleder

Sunniva Bjørkvik
Telefon: 47 90 44 18
E-post: sunna_n_b@live.no


Sekretær og klubbens adresse

Vanja Marie Sigvartsen
Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.
Mobil: 95 16 22 17
E-post: Sekretar@norskshibaklubb.no


Kasserer

Thea Ringerike
Telefon: 95 86 97 38
E-post: kasserer@norskshibaklubb.no


Styremedlem

Ole Arntzen
Myrdalskogen 202, 5117 Ulset
Telefon: 48 16 26 91 E-post: olea@uib.no


Styremedlem

Eivind Mjærum
Lysåveien 100,
1827 Hobøl
Mobil: 95 78 20 85
E-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no


Styremedlem

Kristin Bugge Moe
Sveligata 13, 7300 Orkanger
Mobil.: 93 28 43 72 E-post: krib.moe@gmail.com


1. varamedlem

Solvor Nærland
Mobil: 48 11 89 71 E-post: solvor@shibaliv.com


Revisor:

Vararevisor:Valgkomité:

Tone B. Nilsen
Riseveien 309, 4820 Froland
Mobil: 48 15 31 90 E-post: tonelangmyr@gmail.com


Gro Karete Bråtveit
Kreklingveien 21, 4353 Klepp Stasjon
Mobil: 91 61 46 83 E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Lone Filipsen
Noravinden 23A, 9015 Tromsø
Mobil: 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no


Vara til Valgkomiteen:

1. vara: Gullborg R Knudsen
2. vara: Irene Smith-Jahnsen
3. vara: Maiken F Brenden