Styret


Oversikt over tidligere styrer finner du HER.

Leder

Vibeke Standal
Ambjørvegen 361, 2838 Snertingdal
Mobil: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com


 Nestleder

Sunniva Bjørkvik
Neveråsveien 6
7120 Leksvik
Mobil: 47 90 44 18
Epost: sunna_n_b@live.no


Sekretær og klubbens adresse

Vanja Marie Sigvartsen
Tomasjordvegen 53 B, 9024 Tomasjord.
Mobil: 95 16 22 17
E-post: sekretar.jun@gmail.com


Kasserer

Thea Ringerike:
Falletveien 7
1930 Aurskog
Tlfnr: 95 86 97 38
Epost: kasserer@norskshibaklubb.no


Styremedlem

Ole Arntzen
Myrdalskogen 202, 5117 Ulset
Telefon: 48 16 26 91 E-post: olea@uib.no


Styremedlem

Eivind Mjærum
Lysåveien 100,
1827 Hobøl
Mobil: 95 78 20 85
E-post: eivind.mjaerum@mjaerumhogda.no


Styremedlem

Kristin Bugge Moe
Sveligata 13, 7300 Orkanger
Mobil.: 93 28 43 72 E-post: krib.moe@gmail.com


1. varamedlem

Solvor Nærland:
Aad Gjelles gate 16
5035 Bergen
Mobil: 48 11 89 71
Epost: solvor@shibaliv.com


2.Varamedlem

Sara Bakken Barø
Havstrøm 21
4056 Tananger
Mobil: 97 77 23 61 Epost: sarah_bakken@hotmail.com


3. Varamedlem

Marie Helen Hansen
Kleppelundvegen 2 c
4352 Kleppe
Mobil:91529557
Epost: marie.helen.hansen@gmail.com


Revisor:

Helle Sletvold

Vararevisor:

Valgkomité:


Gro Karete Bråtveit
Kreklingveien 21, 4353 Klepp Stasjon
Mobil: 91 61 46 83 E-post: grokaretebratveit@gmail.com


Lone Filipsen
Noravinden 23A, 9015 Tromsø
Mobil: 99 59 40 74
E-post: hfilips@online.no


Vara til Valgkomiteen:

1. vara: Gullborg R Knudsen
2. vara: Irene Smith-Jahnsen
3. vara: Maiken F Brenden