Styret


Oversikt over tidligere styrer finner du HER.

Leder

Vibeke Standal
Ambjørvegen 361
2838 Snertingdal
Telefon: 93 26 06 76
E-post: standal79@hotmail.com


 Nestleder

Mika Hætta
Støleveien 108
4887 Grimstad
Telefon: 959 07 793
E-post: mikahaetta@gmail.com


Sekretær og klubbens adresse

Marte René Lund
Styret i JUN v/ Marte Lund
Gamleveien 69b
1476 Lørenskog
Telefon: 906 34 795
E-post: sekretar.jun@gmail.com


Kasserer

Elin Uhre
Skolegata 27
9360 Bardu
Telefon: 977 81 873
E-post: kasserer.jun@gmail.com


Styremedlem og valpeformidler

Ole Arntzen
Myrdalskogen 202
5117 Ulset
Telefon: 481 62 691
E-post: olea@uib.no


Styremedlem

Rosanna Anderssen
Ole Eides gate 1B
5031 Bergen
Telefon: 960 44 114
E-post: rosand97@gmail.com


Styremedlem

Sara Nicole Andersen
Moavegen 10
6650 Surnadal
Telefon: 451 17 657
E-post: saranicoleandersen@gmail.com


1. Varamedlem

Sara Leira
Tørlevegen 170
6020 Ålesund
Telefon: 993 54 922
Epost: sara.leira@hotmail.com


2. Varamedlem

Ellen Nina Werpen


3. Varamedlem

Tone B. Nilsen
Bøylestadveien 11
4820 Froland
Telefon: 481 53 190
Epost: tonelangmyr@gmail.com


Revisor:

Helle Sletvold

Vararevisor:

Lise Kommisrud

Valgkomité:


Randi Eide
Utanpådalen 111,
5381 Glesvær
Telefon: 952 83 949
E-post: randeide@gmail.com


Ingrid Anette Høgvoll
Maurrudløkka 76
3408 Tranby
Telefon: 414 17 004
E-post: anettehogvoll@gmail.com


Sindri Joelsoon


Vara til Valgkomiteen:

1. vara: Lone Filipsen
2. vara: Vanja Sigvartsen