Sunnhetsutvalget

Mandat og myndighet

 • Være et rådgivende organ i spørsmål om avl og helse og drive med opplysning til medlemmene gjennom artikler og kurs
 • SU består av 3-4 medlemmer og oppnevnes av styret
 • SU skal være fagansvarlig for rasens helse og medlemmene bør derfor ha bred erfaring med rasen og kunnskap om genetikk, avl og oppdrett. Enten gjennom egen erfaring eller kurs/opplæring
 • Evaluering og revisjon av RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) i henhold til NKKs retningslinjer
 • Leder i SU har en av klubbens 3 tilganger til Eieropplysninger i DogWeb

Oppgaver

 • SU skal følge med den generelle helsestatus i rasen
 • SU sender forslag til punkter i retningslinjene for avl til styret, som endelig godkjenner dem
 • SU leverer årsrapport til styre i innen 8 uker før årsmøte
 • Evaluering og revisjon av RAS hvert femte år i henhold til NKKs retningslinjer
 • SU har fast spalte med informasjon og oppdateringer i JUNnytt og på hjemmesiden
 • SU skal publisere liste over hannhunder brukt i avl i foregående år i årets første JUNnytt

Medlemmer:

Alle de fire SU-medlemmene har opp gjennom årene også hatt andre verv i klubben.

Solvor Nærland
Aad Gjelles gate 16, 5035 Bergen
Mobil: 48 11 89 71
Epost: solvor@shibaliv.com

Solvor Nærland er nytt medlem i SU fra november 2019. Hun var også medlem i en periode for noen år siden, og var da med på de første RAS-utredningene.

Shiba kom første gang inn i Solvors liv i 1996, og har siden blitt der. Hun levde først sammen med Ranko og Zenmai, og var da en aktiv utstiller. Nå bor hun med Hamako og Tabi, som har hatt hvert sitt valpekull. Også en annen tispe har født valper og hatt valpekull hjemme hos Solvor.

Rasens gode helse og morsomme, men stolte mentalitet, var kjemepeviktig da Solvor valgte rase for 23 år siden. Hun brenner for at den gode helsen og det rasetypiske temperamentet skal beholdes. Solvor har derfor opp gjennom årene aktivt sugd til seg informasjon og annen kunnskap om avl, helse og oppdrett, både gjennom samtaler med oppdrettere og andre fagfolk og ved å delta på kurs som NKK har arrangert innen disse områdene. Hun har vært med på to avlsrådskurs i NKKs regi, oppdretterskolen del 1 og 2 pluss kynologikurs. Hun var også med på klubbens oppdretterseminar.

Laila Nagel
Engnesvn. 31, 3092 Sundbyfoss
Mob: 91 66 85 79
E-post: laila@kennelkatsumoto.com

Laila Nagel er nytt medlem i SU fra november 2019
Laila startet i 1989 med schæfere. Første møte med shiba var i 2000, og i 2001 kom første shiba inn i huset. I 2004 fikk Laila godkjent eget kennelnavn, og i 2007 fikk hun sitt første kull. 

For Laila er helse, temperament og rasetypiske egenskaper viktig og det hun vil jobbe mer med fremover. Hun har gått kynologikurs, oppdretterskolen del 1 og 2,  to av NKK`s avlskurs og et oppdretterseminar.

Laila driver aktivt med hundene sine innen blodspor og rallylydighet, og konkurrerer i begge grenene. Hun har også vært innom andre grener innen hundesport med shiba,  som agility, lydighet, bruks (rundering), smeller og utstilling.

Laila er utdannet NKK kl 1 instruktør, og har hovedsakelig holdt valpekurs, men også kurs innen rallylydighet og utstilling.

Christen Lang
Sandviksveien 173, 5035 Bergen
Tlf: 90 98 12 95
E-post: chr-lan@online.no

Christen Lang har vært medlem i SU fra 2017. Han var også med i SU en tidligere periode, og deltok da i arbeidet med de føste RAS-dokumentene. Hunder har vært en del av Christens liv fra han var 10 år gammel. Han har drevet oppdrett, deltatt på utstillinger og utdannet seg til dommer.

Før det ble shiba, hadde han erfaring med engelsk setter og norsk lundehund. Christen er fortsatt opptatt av lundehund, og er for tiden leder av avls- og sunnhets rådet i den rasen. Han var med på å utarbeide RAS for norsk lundehund, som er en rase med store utfordringer. Det foregår fortiden et prosjekt for å bedre helse og fertilitet i rasen, og Christen deltar i dette arbeidet.

Rasens gode helse var avgjørende da Christen valgte shiba. Han har hatt rasen i over 30 år nå, og har vært veldig godt fornøyd med helsetilstanden hos egne hunder i disse årene. Han mener helse og  godt temperament er det vi må legge mest vekt på når klubben skal forvalte shiba og sine andre raser i årene som kommer.

Ann Margot Whyatt
Kråkeneset 6, 5918 Frekhaug
Mobil: 92 03 07 72
E-post: annmargot.whyatt@internationalsos.com

Ann Margot Whyatt har vært medlem i SU siden 2015.
Etter å ha leitet etter rett hunderase, kom Sumo inn i livet til Ann Margot og Steinar i slutten av 2008. Sumo dro dem med på utstilling og aktiviteter som agility, blodspor og spesialsøk. Etter noen år økte shibaflokken med Taiho. I dag bor Goma og Ichime hos dem.

I 2015 startet de kennel sammen med gode venner. Fokus for oppdrettet deres er shibaens rasetypiske egenskaper, temperament og helse.

Ann Margot har gjennomført NKK sin oppdretterskole del 1 og 2. Hun har også deltatt på 3 av NKK sine avlsrådskurs og på klubbens oppdretterseminar.