Sunnhetsutvalget

Mandat og myndighet

 • Være et rådgivende organ i spørsmål om avl og helse og drive med opplysning til medlemmene gjennom artikler og kurs
 • SU består av 3-4 medlemmer og oppnevnes av styret
 • SU skal være fagansvarlig for rasens helse og medlemmene bør derfor ha bred erfaring med rasen og kunnskap om genetikk, avl og oppdrett. Enten gjennom egen erfaring eller kurs/opplæring
 • Evaluering og revisjon av RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) i henhold til NKKs retningslinjer
 • Leder i SU har en av klubbens 3 tilganger til Eieropplysninger i DogWeb

Oppgaver

 • SU skal følge med den generelle helsestatus i rasen
 • SU sender forslag til punkter i retningslinjene for avl til styret, som endelig godkjenner dem
 • SU leverer årsrapport til styre i innen 8 uker før årsmøte
 • Evaluering og revisjon av RAS hvert femte år i henhold til NKKs retningslinjer
 • SU har fast spalte med informasjon og oppdateringer i JUNnytt og på hjemmesiden
 • SU skal publisere liste over hannhunder brukt i avl i foregående år i årets første JUNnytt

Medlemmer:

Alle de fire SU-medlemmene har opp gjennom årene også hatt andre verv i klubben.

Laila Nagel
Engnesvn. 31, 3092 Sundbyfoss
Mob: 91 66 85 79
E-post: katsumoto.ln@gmail.com

Laila Nagel er nytt medlem i SU fra november 2019
Laila startet i 1989 med schæfere. Første møte med shiba var i 2000, og i 2001 kom første shiba inn i huset. I 2004 fikk Laila godkjent eget kennelnavn, og i 2007 fikk hun sitt første kull. 

For Laila er helse, temperament og rasetypiske egenskaper viktig og det hun vil jobbe mer med fremover. Hun har gått kynologikurs, oppdretterskolen del 1 og 2,  to av NKK`s avlskurs og et oppdretterseminar.

Laila driver aktivt med hundene sine innen blodspor og rallylydighet, og konkurrerer i begge grenene. Hun har også vært innom andre grener innen hundesport med shiba,  som agility, lydighet, bruks (rundering), smeller og utstilling.

Laila er utdannet NKK kl 1 instruktør, og har hovedsakelig holdt valpekurs, men også kurs innen rallylydighet og utstilling.

Ann Margot Whyatt
Kråkeneset 6, 5918 Frekhaug
Mobil: 92 03 07 72
E-post: annmargot.whyatt@internationalsos.com

Ann Margot Whyatt har vært medlem i SU siden 2015.
Etter å ha leitet etter rett hunderase, kom Sumo inn i livet til Ann Margot og Steinar i slutten av 2008. Sumo dro dem med på utstilling og aktiviteter som agility, blodspor og spesialsøk. Etter noen år økte shibaflokken med Taiho. I dag bor Goma og Ichime hos dem.

I 2015 startet de kennel sammen med gode venner. Fokus for oppdrettet deres er shibaens rasetypiske egenskaper, temperament og helse.

Ann Margot har gjennomført NKK sin oppdretterskole del 1 og 2. Hun har også deltatt på 3 av NKK sine avlsrådskurs og på klubbens oppdretterseminar.