SU’s orientering ang det pågående arbeidet rund RAGE.

13 juni -19

SU har vært inne i den saken som styret henviser til. Vi hentet inn informasjon direkte og indirekte fra eiere av berørte hunder.

Det fantes en hund som var felles for disse hundene. Denne hundens oppdretter ble også kontaktet. Etter å ha vurdert informasjonen, ble vi enige om å kontakte;

*Hundens oppdretter

*Hundens eier

*Alle oppdrettere som har brukt hunden i avl.

Alle oppdrettere som har brukt hunden i avl ble bedt om å kontakte egne valpekjøpere for å fortelle at flere søsken/halvsøsken har alvorlige atferdsproblemer og at flere er avlivet av samme årsak. SU har bedt oppdretterne rapportere tilbake til oss om noen flere valpekjøpere opplever atferdsproblemer. Vi anser at det er oppdrettere/eiere til disse hundene som skal fortelle om dette hvis noen vurderer å bruke disse hundene i avl.

Videre er det bare eier som kan angi dødsårsak. Og ved “Dødmelding av hund” oppfordrer vi til å angi “Atferdsproblemer” dersom dette er årsak til avliving. Slik kan også oppdrettere som vurderer hunder/linjer i avl, få se at det ligger “Atferdsproblemer” bak hund/linjer. Klubben/SU har ingen myndighet til å be NKK om å sette avlssperre på enkelthunder. Det er det bare oppdretter (ved førstegangssalg av valp) eller eier som kan gjøre.

Forøvrig ønsker vi at eiere av hunder med alvorlige atferdsforstyrrelser kontakter SU. Vi ønsker å få en oversikt over hvilke hunder/linjer dette kan gjelde.

Atferd er et fokusområde for klubben/SU og vil være et av temaene i den kommende helseundersøkelsen(HU) for shiba. HU skal danne grunnlaget for revidering av RAS og valg av prioriterte emner til klubbens raseseminar.

Vi ber igjen alle medlemmer sjekke at de er registrert med korrekt e-postadresse hos NKK. Kontakt kasserer kasserer@norskshibaklubb.no hvis du trenger hjelp til å sjekke/endre opplysninger.