Tidligere styrer

Fra årsmøte juni 2022 til april 2023 har vi følgende styre:

 • Leder Marie Svarlien
 • Nestleder Mika Josefin B. Hætta
 • Sekretær Tina Marie Birkeland
 • Kasserer Elin Uhre
 • Styremedlem Ole Artnzen
 • Styremedlem Tone Bjellerås – trakk seg fra vervet i oktober 2022
 • Styremedlem Sara Nicole Andersen
 • Varamedlem Christine Strandvik – rykket opp som styremedlem i oktober 2022
 • Varamedlem Vibeke Standal
 • Varamedlem Six Blix

Fra årsmøte 21.05.2021 til juni 2022 har vi følgende styre:

 • Leder Vibeke Standal
 • Nestleder Mika Josefine B. Hætta
 • Sekretær Marthe Renee Lund – trakk seg fra vervet høsten 2021
 • Kasserer Elin Uhre
 • Styremedlem Ole Arntzen
 • Styremedlem Rosanna Anderssen
 • Styremedlem Sara Nicole Andersen
 • Varamedlem Sara Leira
 • Varamedlem Ellen Nina Werpen
 • Varamedlem Tone B. Nilsen

Fra årsmøte 29.05.2020 til mai 2021 har vi følgende styre:

 • Leder Vibeke Standal
 • Nestleder Sunniva Bjørkvik – trakk seg fra vervet i november 2020
 • Sekretær Nina Dalsegg – trakk seg fra vervet i mai 2020
 • Kasserer Thea Ringerike
 • Styremedlem Ole Arntzen
 • Styremedlem Mika Hætta – fungerer som nestleder frem til årsmøtet i 2021
 • Styremedlem Rosanna Anderssen
 • Varamedlem Solvor Nærland
 • Varamedlem Inger Cecilie Saari
 • Varamedlem Geir Saxeide

Fra årsmøte 07.06.2019 til mai 2020 har vi følgende styre:

 • Leder Vibeke Standal
 • Nestleder Sunniva Bjørkvik
 • Sekretær Vanja Marie Sigvartsen
 • Kasserer Thea Ringerike
 • Styremedlem Eivind Mjærum
 • Styremedlem Ole Arntzen
 • Styremedlem Kristin Bugge Moe
 • Varamedlem Solvor Nærland
 • Varamedlem Sara Bakken Barø
 • Varamedlem Marie Hansen

Fra årsmøte 18.05.2018 til juni 2019 har vi følgende styre:

• Leder Vibeke Standal
• Nestleder Hegel Urdal
• Sekretær Vanja Marie Sigvartsen
• Kasserer Amanda Wad Henriksen
• Styremedlem Frida Dybedal – trakk seg fra vervet i september 2018
• Styremedlem Eivind Mjærum
• Styremedlem Mette Vedal Sustad – trakk seg fra styret i oktober 2018
• Varamedlem Ole Arntzen – rykket opp som fast styremedlem i september 2018
• Varamedlem Kristin Bugge Moe – rykket opp som styremedlem i oktober 2018
• Varamedlem Yumi Hirai


Fra årsmøte 02.06.2017 til mai 2018 har vi følgende styre:

• Leder Frank Yoshi Møllevik
• Nestleder Wenche Ulleberg-Bøhmer — sluttet som nestleder midt i perioden
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Amanda Wad Henriksen
• Styremedlem Hege Urdal — fungerer som nestleder frem til Årsmøtet i 2018
• Styremedlem Frida Dybedal
• Styremedlem Vanja Marie Sigvartsen
• Varamedlem Helle Sletvold
• Varamedlem Mette Vedal
• Varamedlem Annika Fagernes


Fra årsmøte 13.05.2016 til juni 2017 har vi følgende styre:

• Leder Frank Yoshi Møllevik
• Nestleder Wenche Ulleberg-Bøhmer
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Ingrid Alice Kvitberg
• Styremedlem Laila Nagel
• Styremedlem Frida Askeland
• Styremedlem Anders Holmberg
• Varamedlem Helle Sletvold
• Varamedlem Kåre Rygh
• Varamedlem Mette Vedal


Fra årsmøte 22. mai 2015 til mai 2016 har vi følgende styre:

• Leder Eilert Årseth
• Nestleder Frank Yoshi Møllevik
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Ingrid Alice Kvitberg
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Laila Nagel
• Styremedlem Anette Pauline Forsbakk
• Varamedlem Frida Askeland
• Varamedlem Anette Høgvoll
• Varamedlem Lone Filipsen


Fra årsmøte 6. juni 2014 til mai 2015 har vi følgende styre:

• Leder Eilert Årseth
• Nestleder Bjarne Jåtten
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Lone Filipsen
• Styremedlem Anette Pauline Forsbakk
• Varamedlem Hege Urdal
• Varamedlem Anette Høgvoll
• Varamedlem Mildrid Kjøbli


Fra årsmøte 8. juni 2013 til juni 2014 har vi følgende styre:

• Leder Ann Margot Whyatt
• Nestleder Bjarne Jåtten
• Sekretær Lisbeth Høyem (for 1 år)
• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Hege Urdal
• Varamedlem Eirk Knudsen
• Varamedlem Michael Lunde


Fra årsmøte 25.mai 2012 til mai 2013 har vi følgende styre:

• Leder Ann Margot Whyatt
• Nestleder Bjarne Jåtten
• Sekretær Elisabeth Steen — sluttet som sekretær midt i perioden.

Endring fra 25.10.2012: Sekretær arbeidet er delt mellom Solvor Nærland og Sandra Janzsó

• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland — gjør deler av sekretærarbeidet
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Sandra Janzso — rykker opp som styremedlem jfr endring fra 25.10.2012
— og gjør deler av sekretærarbeidet.

• Varamedlem Michael F. Lunde


Fra årsmøte 10. juni 2011 til mai 2012 har vi følgende styre:

 • Leder Torstein Gleditsch
• Nestleder Ann Margot Whyatt
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Christen Johansen
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Gro Mandt
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Sandra Janzso
• Varamedlem Maria Mathiassen


Fra årsmøte 21. mai 2010 til 10. juni 2011 har vi følgende styre:

•Leder Torstein Gleditsch
• Nestleder Ann Margot Whyatt
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Solvor Nærland
• Styremedlem Gro Mandt
• Styremedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Eivind Mjærum
• Varamedlem Lise Kommisrud


Fra årsmøte 29. mai 2009 til 21. mai 2010 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Torstein Gleditsch
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Gro Mandt
• Styremedlem Johanne Bertling (til oktober 2009)
• Styremedlem Lone Fillipsen (fra oktober 2009)
• Varamedlem Lone Fillipsen (til hun gikk inn i styret okt 2009)
• Varamedlem Eirik Knudsen
• Varamedlem Eivind Mjærum


Fra årsmøte 9. mai 2008 til 29. mai 2009 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Torbjørn Ellingsen
• Styremedlem Gro Mandt


Fra årsmøte 9. mai 2008 til 29. mai 2009 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
• Sekretær Lisbeth Høyem
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Torbjørn Ellingsen
• Styremedlem Gro Mandt
• Varamedlem Lone Fillipsen
• Varamedlem Tonje Helene Bøe
• Varamedlem Eirik Knudsen


Fra årsmøte 26. mai 2007 til 9. mai 2008 har vi følgende styre:

• Leder Solvor Nærland
• Nestleder Inger Merete Ingebrigtsen
• Sekretær Mary Kallekleiv Ellingsen (til juli 2007)
• Kasserer Terje Håheim
• Styremedlem Torstein Gleditsch
• Styremedlem Laila Nagel (sekretæroppgaver fra juli 2007)
• Varamedlem Sverre Kjøbli
• Varamedlem Tove Holmøy
• Varamedlem Dan Ove Tuven


2006- 26.mai 2007

Leder Bengt Eggen
Nestleder Nils Johan Hætta
Sekretær Paul J Walle
Kasserer Liv Solveig Nilsen
Styremedlem Lise Kommisrud (har trukket seg)
Styremedlem Thomas Henriksen
Styremedlem Bente K Pedersen (har trukket seg)