Interessert i valp?

Lurer du på om shiba, kai, hokkaido, kishu eller shikoku er rasen for deg? Ta gjerne kontakt med vår valpeformidler!

Fortell hva du forventer av en hund, hva du ønsker å bruke hunden til, og still spørsmål om rasene. Valpeformidleren vil da kunne hjelpe deg med å finne ut om de japanske rasene er noe for deg.

Klubbens valpeformidler legger ut informasjon på hjemmesidene om kull som er innrapportert til klubben. Nye kull legges ut på nettsiden https://junnorge.no/kull .

Valpeformidleren har ikke informasjon om kull utover de som ligger ute på sidene våre, og kan dessverre ikke bistå i konkrete kjøp/salg av valper.

Valpeformidler: Ole Arntzen, valpeformidler.jun@gmail.com, (+47) 481 62 691

Har du allerede bestemt deg for shiba?

Da må du kontakte en oppdretter. Se liste over oppdrettere på: https://junnorge.no/oppdrettere/
Dette er ikke en fullstendig liste over oppdrettere som er medlem av JUN. Det finnes oppdrettere som synes oppføringen genererer flere henvendelser enn de klarer å besvare.

Din første henvendelse til en oppdretter kan gjerne være en mail der du kort presenterer deg selv:
• Hvem er du?
• Hvorfor vil du ha shiba?
• Kan du gi shibaen et godt hjem?

Det er vanlig at oppdretter vil møte deg ansikt til ansikt før hen gjør seg opp en mening om du kan bli en god shibaeier. Dette er samtidig en veldig god mulighet til å se om dette er en oppdretter du vil handle med.

Oppdretterne har ulik praksis. Noen byr valpene sine ut for salg når de får valper. Andre opererer med ventelister. Det er helst de store oppdretterne med flere valpekull i året som har ventelister. Det er ingenting i veien for å sette seg på venteliste hos flere oppdrettere, men husk å gi beskjed når det ikke lenger er aktuelt å stå på en venteliste.

Jeg har satt meg på venteliste, men er forespeilet lang ventetid. Finnes det snarveier?

De små oppdretterne har vanligvis ikke ventelister. I stedet byr de valpene ut for salg når de blir født. Da gjelder det å være på riktig sted til rett tid. Eller kjenne noen som vet om ledige valpekull. Følg gjerne med på nettsiden https://junnorge.no/kull , og se om der er noen ledige valper.

Ventetiden kan bli kortere hvis du går inn på en fôrvert- eller sameieavtale. Ulike navn, men konseptet er stort sett det samme.

Hva vil det si å være fôrvert?

Oppdrettere har ofte flere avlsdyr enn de har kapasitet til å ta vare på selv. Slike dyr kan bli satt bort på fôr hos en fôrvert. Fôrvert overtar valpen vederlagsfritt. Som motytelse får oppdretter låne hunden når den skal brukes til avl og utstilling. Oppdretter betaler kostnadene knyttet til avl og utstilling, mens fôrverten bekoster øvrig hundehold. Det forventes at fôrvert hjelper til med utstillingstrening og holder hunden i alminnelig god form. For øvrig kan fôrvert behandle hunden som sin egen. En fôrvertsavtale forutsetter at fôrvert bor innenfor rimelig nærhet til oppdretter.

Norsk Kennel Klub har utarbeidet et avtaleformular for fôrvertsavtale. Det er tilgjengelig på: https://www.nkk.no/getfile.php/13193699-1494239701/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/SKJEMA-Forvertsavtale.pdf
Formularet er godt på den måten at det klargjør spørsmål som kan være kilde til konflikt. Det kunne dog vært klarere på hvordan man håndterer tilfeller der en hund stikker av og skader seg eller det blir tjuvparing. Oppdretter kan velge å bruke en annen kontrakt, men begge parter bør ha felles forståelse av alle momenter som avklares i NKKs fôrvertsavtale. Det er verdt å bemerke at NKKs fôrvertsavtale anbefaler at oppdretter har rett på maks 2 kull for tispe. En shiba får små kull. Mens mange raser pleier å få kull med 8–10 valper, har shiba et gjennomsnitt på 3 valper per kull. Det er derfor ikke urimelig at oppdretter ønsker å ha rett på inntil 3 kull.

Hvis du går inn på en fôrvertsavtale må du lese kontrakten nøye – uten å være blendet av verdens søteste hundevalper eller andre forstyrrelser. Kontrakten er bindende, og du må være 100% inneforstått med hva oppdretter forventer av gjenytelser.

Hvor mye koster en shibavalp?

Pris kan være et betent tema, og bør ikke være det første du spør oppdretter. Det finnes ingen normert pris på shibavalp. Dét blir prissamarbeid – og prissamarbeid er ulovlig. I 2022 lå vanlig pris på 20–25 tusen kroner. Pris vitner først og fremst om hva oppdretter mener er dyrt nok. Markedet er ofte villig til å betale mye mer, men det er ikke sikkert at de mest kjøpesterke blir de beste shibaeierne. Med dagens prisnivå kan oppdretter i beste fall sitte igjen med noen kroner etter at alle utgifter er betalt, men det blir veldig dårlig timebetaling.

Jeg har sendt mail til flere oppdrettere, uten å få svar. Hva gjør jeg?

Ring hvis du ikke får svar på mail. For øvrig, ta kontakt med andre oppdrettere, eller prøv å bli kjent med shibaoppdrettere via uformelle arenaer. For eksempel på Facebook. Det finnes flere regionale Facebook-grupper. De fleste annonserer shibatreff som også er åpne for folk som bare er nysgjerrige på rasen og vil hilse på en shiba. Kanskje oppnår du kontakt med en shibaeier som trenger hjelp til hundepass? Kanskje er hen oppdretter, eller hen kan anbefale deg overfor en oppdretter?

Her er noen regionale Facebook-grupper:
Shiba Østlandet
Shiba Sør
Shiba Turgruppe (Rogaland)
SHIBA LANGS FJORD OG FJELL (Bergen og omegn)
SHIBA SØNDRE MIDT-NORGE (Sør-Trøndelag)
Shiba Nord-Norge

Utstillinger er en annen arena der du kan treffe shibafolk. Ting skjer fort under utstilling, og utstillerne kan være ganske stresset under selve arrangementet. Det gjelder å finne en utstilling med avslappet atmosfære. JUN pleier å arrangere et nasjonalt treff for shiba og andre japanske hunderaser på Hunderfossen i pinsen (Japanspesialen). Her er det utstillinger, men det sosiale står i sentrum. Gratis adgang for publikum.

Kan jeg overta en shiba som trenger omplassering?

Noen ganger må shibaer omplasseres. Eier kan være allergisk, har fått endret livssituasjon, eller ble overveldet av hva som kreves av en hundeeier. Det kan også være adferdsproblemer. Slike adferdsproblemer behøver ikke ha betydning for ny eier. For eksempel kan det være snakk om aggresjon rettet mot et annet dyr i husstanden. En slik hund bør klare seg bra i en husstand uten andre dyr. Det forekommer også at pensjonerte avlshunder blir omplassert. Uansett grunn, du bør alltid få vite årsak til omplassering før du overtar, og om hunden har vært omplassert før.

Vanligvis vil oppdretter ha tilbake hunder som trenger omplassering, men noen ganger må valpeformidler hjelpe til med å finne et nytt hjem. Slike hunder blir annonsert på våre nettsider: https://junnorge.no/omplassering/
Ta kontakt med valpeformidler dersom du ønsker å bli varslet om hunder som trenger omplassering.

Shibavalper som trenger omplassering selges vanligvis til full pris. Eldre individer overdras som oftest vederlagsfritt, mens unghunder vil ligge et sted i mellom.

Kan jeg kjøpe en shiba i utlandet?

Ja, det er mulig, men du bør vite hva du holder på med. Verdt å merke seg:
• Du må følge det gjeldende regelverket fra Mattilsynet. For eksempel må valpen ha fått vaksiner som den tidligst kan få ved tre måneders alder. Dermed får du ikke preget valpen i den viktige perioden fra den er 8 til 12 uker gammel.
• Kjøpsloven gjelder ikke for valper kjøpt i utlandet.
• Både Sverige og Danmark har lengre ventetid på shiba enn i Norge. I praksis må du lengre av gårde.
• Det finnes mye useriøs oppdrett i utlandet. Mange tisper lever under forferdelige forhold der målet er å få ut flest mulig valper til lavest mulig kostnad – uten tanke på dyrevelferd. Vi anbefaler ikke å kjøpe valp fra slike steder. Som et minstekrav bør du kreve at valpen har stamtavle og at du får hilse på moren.
• Sistnevnte gjelder selvfølgelig også for kjøp av valp i Norge. I motsatt fall bør det lyse noen varsellamper. Da kan det være snakk om valper fra valpefabrikker som er smuglet hit til landet.
• Når du fører inn valp til Norge, må du gå på rødt i tollen og betale 25% moms.

Oppdretter stiller betingelser jeg synes er urimelige. Er dette vanlig?

Vi har avtalefrihet. Oppdretter står fritt til å sette betingelser som sikrer sine interesser, og du står fritt til å avstå fra kjøp dersom du synes betingelsene er urimelige. Merk at kjøpsloven gjelder ved kjøp av hund. Dersom avtaletekst kommer i konflikt med kjøpsloven, er det kjøpsloven som gjelder.
• Oppdretter krever depositum. Dette forekommer. Betingelser bør være nedfelt i en skriftlig avtale som undertegnes sammen med oppdretter. Kjøpsloven gjelder dersom du trekker deg fra handelen. Da må selger dokumentere tap. Et eventuelt overskytende beløp skal betales tilbake til deg.
• Oppdretter krever at hunden skal på utstilling. Dette er ikke veldig vanlig, men kan forekomme der oppdretter har særskilt stor tro på hunden som utstillingshund. Da er det en fordel at du selv er interessert i utstilling eller at oppdretter kan låne og stille ut hunden. En hund som skal på utstilling må delta på utstillingstrening.
• Oppdretter krever rett til å kunne bruke hunden i avl. Dette forekommer. Oppdretterne har ofte brukt mye penger på å kjøpe gode avlsdyr. De beholder gjerne den fineste av valpene til videre avl, men noen ganger viser det seg at denne ikke kan brukes. For ikke å tape investeringen i foreldredyrene, vil de gjerne ha retten til å bruke et søsken. Slikt er mer vanlig for hannhund enn tispe. Hvis du går med på en slik avtale, bør det være avklart når oppdretter kan bruke retten, og størrelsen på en eventuell godtgjørelse.
• Oppdretter krever å få hunden tilbake hvis den må omplasseres. Dette er ikke bare vanlig. Det forventes av en seriøs oppdretter at hen tar tilbake hunder som trenger omplassering. En slik avtale bør ikke være til hinder for at du kan overlate hunden til en person som allerede kjenner hunden godt.

Uansett avtaletekst. Les kontrakten nøye, uten å være blendet av verdens søteste hundevalper eller andre forstyrrelser

Hva med de mellomstore japanske urhundene? (Hokkaido, kai, kishu og shikoku)

Det er lett å tenke på dem som storvokste shibaer, men der er flere forskjeller. Både i forhold til shiba, og rasene seg i mellom. Du må kjenne rasen, og hige etter alt rasen innebærer. I Norge finnes det ett oppdrett av kai, og ett oppdrett av shikoku. For øvrig må du utenlands for å anskaffe disse rasene.

Dette er sjeldne raser. Ikke bare i Norge, men også på verdensbasis og i hjemlandet Japan. Det er viktig å ta vare på rasenes genetiske variasjon. Ved kjøp kan det hende at du må være villig til å la hunden din delta i et avlsprogram.