Interessert i valp?

Lurer du på om shiba, kai, hokkaido, kishu eller shikoku er rasen for deg? Ta gjerne kontakt med vår valpeformidler!

Fortell hva du forventer av en hund, hva du ønsker å bruke hunden til, og still spørsmål om rasene. Valpeformidleren vil da kunne hjelpe deg med å finne ut om de japanske rasene er noe for deg.

Klubbens valpeformidler legger ut informasjon på hjemmesidene om kull som er innrapportert til klubben.

Valpeformidleren har ikke informasjon om kull utover de som ligger ute på sidene våre, og kan dessverre ikke bistå i konkrete kjøp/salg av valper.

Valpeformidler: Ole Arntzen, valpeformidler.jun@gmail.com, (+47) 481 62 691

Har du allerede bestemt deg for shiba?

Da må du kontakte en oppdretter. Se liste over oppdrettere på: https://junnorge.no/oppdrettere/
Dette er ikke en fullstendig liste over oppdrettere som er medlem av JUN. Det finnes oppdrettere som synes oppføringen genererer flere henvendelser enn de klarer å svare på.

Din første henvendelse til en oppdretter kan gjerne være en mail der du kort presenterer deg selv:
• Hvem er du?
• Hvorfor vil du ha shiba?
• Kan du gi shibaen et godt hjem?

«Alle» vil ha shiba. Oppdretterne får mange henvendelser. Det gjelder å skille seg positivt ut i mengden, men hold deg til sannheten. Det er vanlig at oppdretter vil møte deg ansikt til ansikt før hen gjør seg opp en mening om du kan bli en god shibaeier. Dette er samtidig en veldig god mulighet til å se om dette er en oppdretter du vil handle med.

Oppdretterne har ulik praksis. Noen byr valpene sine ut for salg når de får valper. Andre opererer med ventelister. Før korona-pandemien var antatt ventetid opp til et år, nå snakkes det om to års ventetid. Det er helst de store oppdretterne med flere valpekull i året som har ventelister. Det er ingenting i veien for å sette seg på venteliste hos flere oppdrettere, men husk å gi beskjed når det ikke lenger er aktuelt å stå på en venteliste.

2 års ventetid er lenge. Finnes det snarveier?

De små oppdretterne har vanligvis ikke ventelister. I stedet byr de valpene ut for salg når de blir født. Da gjelder det å være på riktig sted til rett tid. Eller kjenne noen som vet om ledige valpekull.

Ventetiden kan bli kortere hvis du går inn på en forvert- eller sameieavtale. Ulike navn, men konseptet er stort sett det samme.

Hva vil det si å være forvert?

Oppdrettere har ofte flere avlsdyr enn de har kapasitet til å ta vare på selv. Slike dyr kan bli satt bort på fôr hos en forvert. Forvert overtar valpen vederlagsfritt. Som motytelse får oppdretter låne hunden når den skal brukes til avl og utstilling. Oppdretter betaler kostnadene knyttet til avl og utstilling, mens forverten bekoster øvrig hundehold. Det forventes at forvert hjelper til med utstillingstrening. For øvrig kan forvert behandle hunden som sin egen. En forvertavtale forutsetter at forvert bor innenfor rimelig nærhet til oppdretter.

Norsk Kennel Klub har utarbeidet et avtaleformular for forvertavtale. Det er tilgjengelig på: https://www.nkk.no/getfile.php/13193699-1494239701/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/SKJEMA-Forvertsavtale.pdf
Formularet er godt på den måten at den klargjør alle spørsmål som erfaringsmessig kan være kilde til konflikt. Oppdretter kan velge å bruke en annen kontrakt, men begge parter bør ha felles forståelse av alle momenter som avklares i NKKs forvertavtale. Det er verdt å bemerke at NKKs forvertavtale anbefaler at oppdretter har rett på maks 2 kull for tispe. En shiba får små kull. Mens andre raser pleier å få kull med 8–10 valper, har shiba et gjennomsnitt på 3 valper per kull. Det er derfor ikke urimelig at oppdretter ønsker å ha rett på inntil 3 kull.

Hvis du går inn på en forvertavtale må du lese kontrakten nøye – uten forstyrrelser. Kontrakten er bindende, og du må være 100% inneforstått med hva oppdretter forventer av gjenytelser.

Hvor mye koster en shibavalp?

Pris kan være et betent tema, og bør ikke være det første du spør oppdretter. Det finnes ingen normert pris på shibavalp. Dét blir prissamarbeid – og prissamarbeid er ulovlig. I 2021 ligger vanlig pris på 20–25 tusen kroner. Pris vitner først og fremst om hva oppdretter mener er dyrt nok. Markedet er villig til å betale mye mer, men det er ikke sikkert at de mest kjøpesterke blir de beste shibaeierne. Med dagens prisnivå kan oppdretter i beste fall sitte igjen med noen kroner etter at alle utgifter er betalt, men det blir veldig dårlig timebetaling.

Jeg har sendt mail til flere oppdrettere, uten å få svar. Hva gjør jeg?

Oppdretterne får mange henvendelser. Selv om hundeoppdrett nærmest blir en livsstil, så har de andre jobber og interesser. Enkelte oppdrettere synes nok antall henvendelser blir såpass overveldende at de ikke orker å svare. Du kan prøve andre oppdrettere, eller du kan prøve å komme i kontakt med shibaoppdrettere på uformelle arenaer. For eksempel på Facebook. Det finnes flere regionale Facebook-grupper. De fleste annonserer shibatreff som også er åpne for folk som bare er nysgjerrige på rasen og vil hilse på en shiba. Kanskje oppnår du kontakt med en shibaeier som trenger hjelp til hundepass? Kanskje er hen oppdretter, eller hen kan anbefale deg overfor en oppdretter? Noen regioner har dessverre ikke hatt shibatreff under korona-pandemien, men vi håper de snart kommer i gang igjen.

Her er noen regionale Facebook-grupper:
Shiba Østlandet
Shiba Sør
Shiba Turgruppe (Rogaland)
SHIBA LANGS FJORD OG FJELL (Bergen og omegn)
SHIBA SØNDRE MIDT-NORGE (Sør-Trøndelag)
Shiba Nord-Norge

Utstillinger er en annen arena der du kan treffe shibafolk. Ting skjer fort under utstilling, og utstillerne kan være ganske stresset under selve arrangementet. Det gjelder å finne en utstilling med avslappet atmosfære. JUN pleier å arrangere et nasjonalt treff for shiba og andre japanske hunderaser på Hunderfossen i pinsen (Japanspesialen). Her er det utstillinger, men det sosiale står i sentrum. Gratis adgang for publikum.

Kan jeg overta en shiba som trenger omplassering?

Noen ganger må shibaer omplasseres. Eier er allergisk, eller eier har fått endret livssituasjon. Det kan også være adferdsproblemer. Slike adferdsproblemer behøver ikke ha betydning for ny eier. For eksempel kan det være snakk om aggresjon rettet mot et annet dyr i husstanden. En slik hund vil sannsynligvis klare seg bra i en husstand uten andre dyr. Uansett grunn, du bør alltid få vite årsaken til omplasseringen før du overtar.

Vanligvis vil oppdretter ha tilbake hunder som trenger omplassering, men noen ganger må valpeformidler hjelpe til med å finne et nytt hjem. Slike hunder blir annonsert på våre nettsider: https://junnorge.no/omplassering/
Ta kontakt med valpeformidler dersom du ønsker å bli varslet om hunder som trenger omplassering.

Shibavalper som trenger omplassering selges vanligvis til full pris. Eldre individer overdras som oftest vederlagsfritt, mens unghunder vil ligge et sted i mellom.

Kan jeg kjøpe en shiba i utlandet?

Ja, det er mulig, men du bør vite hva du holder på med. Verdt å merke seg:
• Du må følge det gjeldende regelverket fra Mattilsynet. For eksempel må valpen ha fått vaksiner som den tidligst kan få ved tre måneders alder. Dermed får du ikke preget valpen i den viktige perioden fra den er 8 til 12 uker gammel.
• Kjøpsloven gjelder ikke for valper kjøpt i utlandet.
• Både Sverige og Danmark har lengre ventetid på shiba enn i Norge. I praksis må du lengre av gårde.
• Nå under korona-pandemien må du ta hensyn til strenge reiserestriksjoner.
• Det finnes det mye useriøs oppdrett i utlandet. Mange tisper lever under forferdelige forhold der målet er å få ut flest mulig valper til lavest mulig kostnad – uten tanke på dyrevelferd. Vi anbefaler ikke å kjøpe valp fra slike steder. Som et minstekrav bør du kreve at valpen har stamtavle og at du får hilse på moren.
• Sistnevnte gjelder selvfølgelig også for kjøp av valp i Norge. I motsatt fall bør det å lyse noen varsellamper. Da kan det være snakk om valper fra valpefabrikker som er smuglet hit til landet.

Oppdretter stiller betingelser jeg synes er urimelige. Er dette vanlig?

Vi har avtalefrihet her i landet. Oppdretter står fritt til å sette betingelser som sikrer sine interesser, og du står fritt til å avstå fra kjøp dersom du synes betingelsene er urimelige.
• Oppdretter krever depositum. Dette bør være unødvendig, og forbindes mest med svindelforsøk.
• Oppdretter krever at jeg tar hunden med på utstilling. Dette er ikke veldig vanlig, men kan forekomme der oppdretter har særskilt stor tro på at hunden vil gjøre det godt på utstillinger. Da er det en fordel at du selv er interessert i utstilling.
• Oppdretter krever rett til å kunne bruke hunden i avl. Dette forekommer. Oppdretter har ofte brukt mye penger på å kjøpe gode avlsdyr. De beholder gjerne den fineste av valpene til videre avl, men noen ganger viser det seg at denne ikke kan brukes. For ikke å tape investeringen i foreldredyrene, vil de gjerne ha retten til å bruke et søsken. Slikt er mer vanlig for hannhund enn tispe. Hvis du går med på en slik avtale, bør det være avklart når oppdretter kan bruke retten, og størrelsen på en eventuell godtgjørelse.

Uansett avtaletekst. Les kontrakten nøye og uforstyrret.

Hva med de mellomstore japanske urhundene? (Hokkaido, kai, kishu og shikoku)

Det er lett å tenke på dem som storvokste shibaer, men der er flere forskjeller. Både i forhold til shiba, og rasene seg i mellom. Dette er ikke hunder som du anskaffer bare for å ha noe annet enn alle andre. Du må kjenne rasen, og hige etter alt rasen innebærer. Det finnes ett oppdrett av kai i Norge, og ellers må du utenlands for å anskaffe disse rasene.

Dette er sjeldne raser. Særlig i Norge, men også på verdensbasis og i hjemlandet Japan. Det er viktig å ta vare på rasenes genetiske variasjon. Ved kjøp kan det hende at du må være villig til å la hunden din delta i et avlsprogram.