Vinnere av Karstein Thunes minnepremie

2019: N UCH Ølenskjold’s Hanako. Eier Tone Langmyr Bjellerås