Vinnere av Karstein Thunes minnepremie

2020: Japanspesialen ble avlyst p.g.a nasjonale restriksjoner i forbindelse med viruset Covid-19. Ingen vinnere i 2020.

2019: N UCH Ølenskjold’s Hanako. Eier Tone Langmyr Bjellerås