7 mai

Referat styremøte JUN 7. mai kl. 1930
Til stede: Hege Urdal, Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal, Ole Arntzen, Kristin Bugge Moe og Vanja Marie Sigvartsen
Forfall: Yumi Hirai og Eivind Mjærum

Post/Info
– Fra NKK: Sluttrapport HD-prosjekt.
            Tatt til etterretning og videresendt til SU.

– Fra NKK: Regelrevidering agility.
            Ikke aktuelt for klubben da vi hverken arrangerer eller har egen agilitygruppe.  

– Fra NKK: Kurs for å utdanne beskrivere (dommer) på MH.
            Tatt til etterretning.

Sak 15/19 Økonomi
Status per 08.05.2019:
Er kun 950,- under budsjett på medlemskontingent. I tillegg er styremøteposten justert ned i budsjettet.

Nettbutikken er klar mandag og vi kan da bestille opp det vi trenger av premier og salgsvarer for spesialen.
Viktig info ift. betaling og kjøpe av varer i nettbutikken: Man legger varer i «handleklubben», fører på sin leveringsadresse og går deretter til betaling. Ved betaling må man IKKE velge betaling med kort. Kunden må velge «faktura bedrift».Da får kasserer faktura som medfører at kunden betaler ordinær pris, mens klubben blir fakturert 20% mindre.

Pris for nytt banner: kr. 750,- + mva. Amanda Wad Henriksen følger opp på dette og sender forslag til størrelse per epost, før banner bestilles.

Eventuelt:
 – Pizzakveld for nyvalgte i styret: 
            Vibeke Standal utformer et brev med invitasjon til pizzakveld (gjennomføres i etterkant av nedrigging søndag) som deretter sendes til godkjenning hos styret.

– Dommerkonferanse 2020:
            Er søknad om økonomisk støtte sendt? Husk frist 01.06.2019
            Vanja Marie Sigvartsen dobbelsjekker med Eivind.

– Klubbeffekter: 
            Se sak 15/19.

– Årets utstillingshund:
            Ny liste er publisert på klubbens facebook-side. 

– Nytt banner med logo og klubbnavn?
            Se sak 15/19.