Referat fra styremøte 13. juni 2023

Referat Styremøtet/konstitueringsmøtet JUN 13/6-22

Møtt: Tone Bjellerås, Tina Birkeland, Christine Strandvik, Ole Arntzen, Vibeke Strandal, Marie Svarlien, Elin Uhre

Ikke møtt: Siw Blix, Mika Hætta, Sara Nicole Andersen

Sak 4/22: Referent: Tina.

Alle har mottatt og lest taushetserklæringen. Signeres og sendes sekretær snarest.

Post:

 • Mail fra NKK. fremdriftsplan for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og nødvendige tilpasninger til ny forskrift om avl av hund. Styret er informert og mail videresendt SU.
 • Fra NKK: FW: Anerkjent arrangement REFNR 220281…. dvs Japanspesialen

Sak 1/22 Årsmøtet:

 • Oppfølging av vedtak og registrering av nytt styre. 
 • Handlingsplan, klubbhåndbok, protokoll, NKK, Brønnøysund osv

Sak 2/22 Økonomi:

 • Info, viktig ang nytt styre
 • Informert om midler til distriktskontakter. Det er satt av 20 000 som kan søkes om for aktiviteter. 
 • Informert om utdanningsfond på inntil 20 000 for de som ønsker utdanning innen rasen, ringsekretær etc. 

Sak 5/22 JUN-nytt:

 • Styret må forfatte et enkelt nyhetsbrev som sendes ut på mail. Inneholde kort ref fra våren og hilsen fra ny leder.
 • Nye redaktører for avisa har meldt seg. Styret takker for initiativ og ønsker Lena Sparbo Vanvik og Wenche Ulleberg Bøhmer lykke til med jobben. Sekretær sender svar og oppretter kontakt mellom ny/gammel redaksjon for overlevering av nødvendig info.

Sak  9/22 Japanspesialen-Utstillingskomite:

 • Neste år, fyller klubben 25 år. Det er planlagt en ny trippelutstilling med NAK og NAAK. Dommere: John Aareskjold Tjøtta – To-tre grunner. En er økonomisk dersom man skal ta inn to japanere. To er at vi i Am Akita klubben har iallefall hatt for vane å gi nyutdannede dommere på rasen muligheten til å dømme spesial. Tre , det er kommet forslag fra klubbene. Ekstra bonus er at jeg kan også være vert i tillegg til tolkene og sørge for at de får et fint opphold.
 • Satoshi Bessho – Formann i Japansk kennelklubb. Dømt rasene på Europa og verdensvinnerutstillinger flere ganger. Veldig populær og vanskelig å få tak i. En av de mest spennende dommere man kan få til landet på rasene våre.
 • Tomimoto Yuichi – Shiba-oppdretter og meget populær dommer på Shiba og Akita. Dømte i 2013, og det var en som drog høye og store påmeldinger.
 • Helle Slettvold avslutter sitt engasjement i utstillingskomieen. JUN trenger en til inn i arbeidsgruppen og flere bør kontaktes for enkeltoppgaver under spesialen.

Sak 12/22    Hjemmeside: 

 • Hjemmesiden må oppdateres etter årsmøtet:
  • Legge inn info om nye styret.
  • Rette opp info på redaktør(er) i JUN-nytt. (Inkludert mailen).
 • Styret ønsker å bruke sosiale media mer og vil legge inn linker til de gruppene som er mest i bruk fra facebook og også instagrammen til klubben.
  • Der vil styret også gjerne legge inn linker til distrikt-gruppene, som det er distriktskontaktene som styrer. 

Evt:

 • Møteplan:
  • Neste møte 23/08-22
  • 13/09-22
  • 18/10-22
  • 8/11-22
  • 13/12-22
 • Nye styret ønsker mer aktivitet i sosiale medier, fortrinnsvis facebook og instragram skal videreutvikles.
  • Sekretær kontakter Gro K for tilganger som er nødvendig.